Statut jako dokument regulujący organizację i funkcjonowanie szkoły/placówki

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
we współpracy
z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegaturą w Bielsku-Białej
organizuje cykl seminariów w formie online

Statut jako dokument regulujący organizację i funkcjonowanie
publicznej szkoły/placówki oświatowej

 

Tematyka

Lp. Temat Prowadzący
1. Podstawy prawne tworzenia statutów przedszkola/szkoły. Beata Honkisz
2. Redakcja statutu zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Grzegorz Telok
3. Statut i treść jego zapisów. Beata Honkisz
4. Najczęstsze błędy popełniane w trakcie tworzenia statutów. st. wiz. Beata Janczak
5. Formy przyjęcia statutu i zmian jego zapisów. Grzegorz Telok

Harmonogram

Zapisy i szczegółowe informacje udostępniane są na stronie:
https://rejestracja.wombb.edu.pl

Data/godzina Placówki Prowadzący
09.03.2022
13.15-15.30
Statut jako dokument regulujący organizację i funkcjonowanie publicznego przedszkola Beata Honkisz
st. wiz. Beata Janczak
Grzegorz Telok
16.03.2022
13.15-15.30
Statut jako dokument regulujący organizację i funkcjonowanie publicznej szkoły podstawowej Beata Honkisz
st. wiz. Beata Janczak
Grzegorz Telok
23.03.2022
13.15-15.30
Statut jako dokument regulujący organizację i funkcjonowanie publicznego liceum ogólnokształcącego Beata Honkisz
st. wiz. Beata Janczak
Grzegorz Telok
30.03.2022
13.15-15.30
Statut jako dokument regulujący organizację i funkcjonowanie publicznej szkoły ponadpodstawowej kształcącej w zawodach Beata Honkisz
st. wiz. Beata Janczak
Grzegorz Telok

Zapraszamy!

Tagi: , , ,