Aktualności

Sieć połączeńZapraszam na drugie spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów.

Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy są bezpłatne.

Zapraszamy nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Mile widziani są także  nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

Drugie spotkanie sieci odbędzie się 21 listopada 2017 r. (wtorek), od 16.00 do 18.15, w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25 w sali 207.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Droga w górachPierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli odbędzie się 16 listopada 2017 r. (czwartek) od 14.30 do 17.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25 w sali 203.

Uczestnicy wezmą udział w konferencji szkoleniowej „Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim”.

Po konferencji odbędzie się spotkanie nauczycieli deklarujących wolę przystąpienie do wspólnej pracy; zostanie ustalony harmonogram i tematyka kolejnych spotkań.

Rejestracja uczestników sieci poprzez formularz online.

Barbara Michałek-Piernik
nauczyciel konsultant

Tagi: , ,

Polska flagaUwaga nauczyciele historii i młodzież zainteresowana historią najnowszą!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Katowicach zapraszają na seminarium:

„Polskie drogi do niepodległości”

Seminarium  odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej,  przy ul. Legionów 25, w sali 203 (II piętro) w godzinach od 13:00 do 15:00.

W programie:

 1. Wykład na temat: „Polskie drogi do niepodległości”,  naczelnik OBEN IPN w Katowicach Ryszard Mozgol.
 2. Prezentacja filmu pt. „Józef Piłsudski”.
 3. Dyskusja nt.: Wkład Marszałka Józefa Piłsudskiego dla niepodległości państwa polskiego.

Zgłoszenia nauczycieli i grup młodzieży przyjmujemy za pośrednictwem formularza online lub telefonicznie: 33 8123715 wew.: 120.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: ,

Litery ABCW sobotę 28 października w naszym Ośrodku odbyła się konferencja metodyczna połączona z warsztatami:

Po co chcę (się) uczyć tego, czego (się) uczę? Ocenianie kształtujące jako narzędzie definiujące sens uczenia i uczenia się.

Tematem zajęć adresowanych do szerokiego grona nauczycieli języka polskiego i języków obcych (a przybyło ich blisko 50!) były koncepcja, elementy i strategie oceniania kształtującego. Prowadzący postawili sobie za cel zaszczepienie nauczycielom idei oceniania, które ma wspomagać rozwój ucznia poprzez informowanie go, na jakim etapie aktualnie się znajduje i co powinien zrobić, by się rozwijać.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Konkurs Matematyka jest wszędzie - OrganizatorzyZapraszamy do udziału w 7. edycji Konkursu Matematyka jest wszędzie.

Celami konkursu są:

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami,
 • inspirowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniami.

Udostępniamy regulamin tegorocznej edycji Konkursu wraz z harmonogramem przebiegu konkursu oraz wzorem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Katarzyna Parcia
konsultant Ośrodka

Tagi: , ,

LEGO Education WeDo 2.0Na zaproszenie Pana mgr inż. Jakuba Piaseckiego z firmy AKCES edukacja, która jest jedynym oficjalnym przedstawicielem LEGO® Education w Polsce i jednocześnie Partnerem naszego Ośrodka przy realizacji Projektu „Nie taki robot straszny!”, gościliśmy 19 października 2017 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Podczas konferencji „ProGRAmowanie rozwoju – więcej niż technologie” prowadziliśmy zajęcia warsztatowe z elementami lekcji pokazowej, z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education WeDo 2.0. Patronat honorowy nad konferencją objęło (między innymi) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, a także Marszałek Województwa Śląskiego i Kurator Oświaty w Katowicach.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Infografika antysmogowaRuszyła kampania społeczno-edukacyjna dotycząca walki ze smogiem „Mogę! Zatrzymać SMOG”, której celem jest budowanie świadomości związanej ze zjawiskiem smogu oraz motywowanie lokalnej społeczności do przeciw- działania temu zagrożeniu: http://powietrze.slaskie.pl/.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w konferencji „Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim”, która odbędzie się w RODN „WOM” w Bielsku-Białej 16 listopada 2017 r. o godz.14.30.

Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bielsko.

Celem konferencji jest informacja, edukacja i zwiększenie zainteresowania mieszkańców województwa śląskiego tematyką zanieczyszczenia powietrza oraz podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia, a także popularyzacja działań ograniczających jego powstawanie i oddziaływanie oraz aktywizacja środowiska szkolnego w przedmiotowym zakresie.

Zgłoszenia poprzez formularz on-line prosimy nadsyłać do dnia 15 listopada 2017 r.

Barbara Michałek-Piernik (bmichalek@wombb.edu.pl)
konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , , ,

Uczestnicy warsztatówPapier, stół, krzesło, zapałki, rzeźby, instrumenty muzyczne, opał na zimę…

Można długo wymieniać zastosowanie i wykorzystanie drewna. To właśnie las daje nam najcenniejszy i najbardziej ekologiczny surowiec naturalny, czyli drewno.

O pochodzeniu drewna, jego właściwościach i zastosowaniu rozmawiali uczestnicy III edycji warsztatów dla nauczycieli „O lesie w lesie – czyli drewno w roli głównej”, odbywających się 16–17 października 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Bielsko.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z warsztatów.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant RODN ”WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , ,

gummibarchenZapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Literackim Inny – Obcy? organizowanym przez nasz Ośrodek.

Konkurs obejmuje dwie kategorie:

I – esej dotyczący utworów literackich oraz prezentacja multimedialna związane z tą tematyką;

II – twórczość własna oraz prezentacja multimedialna związane z tą tematyką.

Więcej informacji – na stronie Konkursu.

Tagi: , ,

Tort - 25 latTegoroczna Konferencja z cyklu Matematyka na dobry początek roku szkolnego była wyjątkowa ze względu na fakt, że obchodziliśmy 25 lat istnienia Bielskiego Oddziału SNM.

Z tej okazji spotkanie rozpoczęliśmy od wspomnień związanych z działalnością Oddziału od początku jego istnienia.

Wykład inauguracyjny pt. Geometria królową matematyki wygłosił, entuzjasta geometrii, bielszczanin z pochodzenia, Bronisław Pabich.

Więcej informacji znajdą Państwo w Portalu nauczyciela matematyki.

Katarzyna Parcia 

Tagi: ,

Śląskie - logotypSamorząd Województwa Śląskiego rozpoczął w czerwcu br. realizację kolejnej edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Wsparcie stypendialne ma zostać przyznane w roku szkolnym 2017/2018 600 uczniom i uczennicom.

Z przeprowadzonych przez Zespół ds. Projektu Stypendialnego badań po zakończeniu I i II edycji projektu stypendialnego wynika, że to nauczyciele są najczęściej, najbardziej skutecznym przekaźnikiem informacji o tego rodzaju wsparciu.

Należy zaznaczyć, że w projekcie stypendialnym nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy pełnią odpłatnie rolę opiekunów dydaktycznych stypendystów, co stanowi wartość dodaną opisanej współpracy i obopólną korzyść.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://efs-stypendia.slaskie.pl/

Gwiazda na pomarańczyTym hasłem możemy podsumować dzień 21 września 2017 r. w naszym Ośrodku.

Aromatyczny i kuszący  zapach pomarańczy roznosił się po naszym budynku od samego rana do wieczora, najpierw z powodu realizacji projektu Przygoda z geometrią na pomarańczy – trzy światy geometrii (we współpracy z Fundacją Matematyka dla wszystkich), a później w związku ze Spotkaniem z ciekawą matematyką.

W jednym i drugim przypadku rolę główną odgrywała pomarańcza jako model kuli (model sfery); model potrzebny, pachnący, choć niedoskonały.

Z pomocą naszych wyjątkowych gości dr Anny Rybak z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Istvána Lénárta z ELTE University w Budapeszcie mogliśmy spojrzeć na geometrię inaczej niż zwykle.

Więcej informacji znajdą Państwo w Portalu nauczyciela matematyki.

Katarzyna Parcia

Tagi: , ,

Dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek) zapraszamy nauczycieli do Cieszyna na Uniwersytet Śląski, ul. Bielska 62, sala 19 (na parterze). Tam – w ramach międzynarodowej konferencji DLCC2017 – jest zaplanowana sesja dla nauczycieli szkół polskich.

Temat sesji:
Zastosowanie technologii i mediów komunikacyjnych (TIK) w szkole w świetle nowej podstawy programowej

Program sesji:

16.00-16.20
Renata Stefańska-Klar (Poland), Katarzyna Slopek (Czech Republic)
JAK MOŻNA WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA CAŁOŚCIOWO PODCZAS STOSOWANIA W KLASIE TIK I INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII?

16.20-17.00
Katarzyna Slopek (Czech Republic)
QUIZLET – NOWE EDUKACYJNE NARZĘDZIE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW (warsztaty)

17.00-17.15
Wojciech Zuziak, Eugenia Smyrnova-Trybulska (Poland)
„NIE TAKI ROBOT STRASZNY!” PREZENTACJA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RODN „WOM” W BIELSKU-BIAŁEJ

17.15-17.30
Dominika Zegzuła, Eugenia Smyrnova-Trybulska (Poland)
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W FUNKCJONOWANIU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

17.30-18.00
Tomasz Kopczyński (Poland)
UNIWERSALNA POMOC DYDAKTYCZNA W REALIZOWANIU NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (2017)

Zapraszamy!

Tagi: , ,

Kobieta przedsiębiorcza - wykładHistoria i współczesność

Na co dzień rzadko myślimy o sprawach – wydawałoby się – oczywistych, o tym, że dziewczynki chodzą do szkoły i uczą się tego samego co chłopcy, że kobiety studiują i pracują. Tymczasem jeszcze sto lat temu oczywiste to wcale nie było.

O wielu z tym związanych perypetiach naszych prababek mówiła Anna Bojanowicz-Pollak 29 września podczas wykładu zatytułowanego „Kobieta przedsiębiorcza – dawniej”. Był on częścią konferencji zorganizowanej w naszym Ośrodku w ramach VII Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia „Kobieta przedsiębiorcza wczoraj i dziś”.

Czytaj więcej ›

Tagi:

Polska flagaW związku z obchodami 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, zapraszamy nauczycieli historii i młodzież zainteresowaną historią najnowszą na seminarium nt. „Bohaterowie naszej niepodległości”.

Seminarium odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. (czwartek) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, w sali 001 przyziemia, od godziny 13.00-15.00.

W programie:

 1. Błękitna Armia Generała Józefa Hallera – wykład dr Grzegorza Wnętrzaka – adiunkta Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
 2. Omówienie regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, organizowanego z okazji 150 rocznicy jego urodzin.

Zgłoszenia nauczycieli i grup młodzieży przyjmujemy za pośrednictwem formularza online lub telefonicznie: 33 8123715, wew. 120, do dnia 18.10.2017 r.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: ,

IPN - logotypW roku szkolnym 2017/2018 Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym IPN „Łączka” i inne miejsca poszukiwań, którego celem jest popularyzacja wiedzy o poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówków ofiar reżimów totalitarnych.

Jego uczestnikami mogą być 6-8 osobowe zespoły uczniów wraz z opiekunem. Projekt jest przewidziany na cały rok szkolny i obejmuje 6 comiesięcznych spotkań oraz finał, który odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Zespół teatralny DK w Hałcnowie

Zespół teatralny DK w Hałcnowie

Umiejętność wyrażania własnych emocji, zdolność rozumienia uczuć innych ludzi, świadomość różnorodności motywacji w otaczającym nas świecie to tylko niektóre z korzyści płynących z doświadczeń młodych aktorów amatorskich teatrów dziecięcych. Jak sprawić, by dobrze bawili się na zajęciach szkolnych kół teatralnych czy recytatorskich i by jednocześnie zdobywali wiele cennych umiejętności?

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów w szkołach podstawowych (klasy IV-VI), którzy opiekują się kołami teatralnymi i recytatorskimi. Organizujemy warsztaty prowadzone przez panią Krystynę Małecką.

Czytaj więcej ›

Tagi:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Oxford University Press Polska zapraszają na Professional Development Day w Bielsku-Białej.

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała; sala 203.

Termin: 5 października 2017 r.; godz. 15:00-16:00.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Chemia - laboratoriumZapraszamy na konferencję szkoleniową „ZARZĄDZANIE SZKOLNĄ PRACOWNIĄ CHEMICZNĄ W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PRZEPISÓW PRAWA”, organizowaną wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach.

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli przy wdrażaniu nowej podstawy programowej z chemii, w zakresie wykonywania doświadczeń chemicznych oraz odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych i dydaktycznych z uczniami.

Konferencja szkoleniowa odbędzie się dnia 10 października 2017 r. w godz. 14.00-17.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 25 , w sali nr 202 (II piętro).

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Długopis na terminarzuRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza Dyrektorów (Wicedyrektorów) wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na SEMINARIUM z cyklu spotkań otwartych, nt.

NOWY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
ODPOWIEDZIĄ NA RZECZYWISTE POTRZEBY SZKOŁY

W programie:

 • Postawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Diagnoza sytuacji wychowawczej szkoły.
 • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka podstawą działań profilaktycznych.

Seminarium odbędzie się 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter).

W celu zgłoszenia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 11 października 2017 r.

Organizator:
Beata Honkisz, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl

Tagi: ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close