Konferencja ProGRAmowanie rozwoju – byliśmy tam!

LEGO Education WeDo 2.0Na zaproszenie Pana mgr inż. Jakuba Piaseckiego z firmy AKCES edukacja, która jest jedynym oficjalnym przedstawicielem LEGO® Education w Polsce i jednocześnie Partnerem naszego Ośrodka przy realizacji Projektu „Nie taki robot straszny!”, gościliśmy 19 października 2017 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Podczas konferencji „ProGRAmowanie rozwoju – więcej niż technologie” prowadziliśmy zajęcia warsztatowe z elementami lekcji pokazowej, z wykorzystaniem zestawów LEGO® Education WeDo 2.0. Patronat honorowy nad konferencją objęło (między innymi) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, a także Marszałek Województwa Śląskiego i Kurator Oświaty w Katowicach.

Konferencja ProGRAmowanie RozwojuPani mgr Anna Fryś (Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Żaków” w Bielsku-Białej) oraz Pani mgr Jolanta Zuziak (Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej) pracowały z uczniami klasy trzeciej, którzy zostali zaproszeni do Sosnowca przez organizatorów konferencji.

Obie Panie na co dzień – w swoich szkołach – wykorzystują zestawy WeDo 2.0 w pracy z uczniami klas 1-4 szkoły podstawowej.

Miło nam, że obie wymienione szkoły chcą – we współpracy z naszym Ośrodkiem – dzielić się sprawdzonymi przykładami dobrej praktyki szkolnej realizowanymi w ich placówkach.

Obu Paniom oraz Dyrekcji ich szkół serdecznie dziękujemy!

Wojciech Zuziak
konsultant Ośrodka

Tagi: , , ,