Seminarium: Polskie drogi do niepodległości

Polska flagaUwaga nauczyciele historii i młodzież zainteresowana historią najnowszą!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Katowicach zapraszają na seminarium:

„Polskie drogi do niepodległości”

Seminarium  odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej,  przy ul. Legionów 25, w sali 203 (II piętro) w godzinach od 13:00 do 15:00.

W programie:

  1. Wykład na temat: „Polskie drogi do niepodległości”,  naczelnik OBEN IPN w Katowicach Ryszard Mozgol.
  2. Prezentacja filmu pt. „Józef Piłsudski”.
  3. Dyskusja nt.: Wkład Marszałka Józefa Piłsudskiego dla niepodległości państwa polskiego.

Zgłoszenia nauczycieli i grup młodzieży przyjmujemy za pośrednictwem formularza online lub telefonicznie: 33 8123715 wew.: 120.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: ,