Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja projektu

Śląskie - logotypSamorząd Województwa Śląskiego rozpoczął w czerwcu br. realizację kolejnej edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

Wsparcie stypendialne ma zostać przyznane w roku szkolnym 2017/2018 600 uczniom i uczennicom.

Z przeprowadzonych przez Zespół ds. Projektu Stypendialnego badań po zakończeniu I i II edycji projektu stypendialnego wynika, że to nauczyciele są najczęściej, najbardziej skutecznym przekaźnikiem informacji o tego rodzaju wsparciu.

Należy zaznaczyć, że w projekcie stypendialnym nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy pełnią odpłatnie rolę opiekunów dydaktycznych stypendystów, co stanowi wartość dodaną opisanej współpracy i obopólną korzyść.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://efs-stypendia.slaskie.pl/