Szkolne pracownie chemiczne… na start

Chemia - laboratoriumZapraszamy na konferencję szkoleniową „ZARZĄDZANIE SZKOLNĄ PRACOWNIĄ CHEMICZNĄ W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PRZEPISÓW PRAWA”, organizowaną wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach.

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli przy wdrażaniu nowej podstawy programowej z chemii, w zakresie wykonywania doświadczeń chemicznych oraz odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć laboratoryjnych i dydaktycznych z uczniami.

Konferencja szkoleniowa odbędzie się dnia 10 października 2017 r. w godz. 14.00-17.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 25 , w sali nr 202 (II piętro).

Zgłoszenia nauczycieli przyjmowane są za pośrednictwem formularza online do dnia 6 października br.

Udział w konferencji szkoleniowej jest bezpłatny, a nauczyciele otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Tagi: ,