Aktualności

RODN WOM w Bielsku-Białej - ikonaW dniu 16 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości.

Konkurs został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, dla uczczenia jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Honorowym patronatem konkurs objęli:

  • Marszałek Województwa Śląskiego,
  • Śląski Kurator Oświaty oraz
  • Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach.

SPAK - logotypCelem konkursu było upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego polskiego patrioty, męża stanu i jednego z najbardziej zasłużonych twórców naszej niepodległości.

Organizatorzy konkursu założyli sobie również: rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, a także doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako skutecznego środka przekazu.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Matematyka - liczbyJak co roku, po Krajowej Konferencji SNM, chcemy podzielić się z Państwem wiedzą i inspiracjami oraz przekazać odrobinę entuzjazmu przywiezionego ze spotkania nauczycieli i fanów matematyki, które w lutym br. odbyło się w Poznaniu.

Dlatego Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na

XXVII Bielskie Warsztaty Matematyczne: Byliśmy… w Poznaniu,

które odbędą się 9 marca 2018 r. w godzinach 15.00-19.00 w budynku RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ulicy Legionów 25.

Szczegółowe informacje są dostępne w Portalu nauczyciela matematyki.

Katarzyna Parcia

Tagi: ,

Dziewczynka czyta książkęRODN „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach zaprasza na konferencję metodyczno-szkoleniową z warsztatami dla nauczycieli

Edukacja kulturowa – między kulturą a oświatą

Znajomość dorobku kulturowego ludzkości czyni człowieka świadomym członkiem społeczeństw, współuczestnikiem i współtwórcą cywilizacji. Te wielkie słowa rzadko przekładamy na świadomość, jak istotne są konkretne działania edukacyjne i wychowawcze związane ze sferą kultury. Umiejętnego korzystania z największych osiągnięć kraju, Europy i świata trzeba uczyć – także w praktyce. Dlatego tak istotna jest współpraca nauczycieli z instytucjami kultury, która przyczyni się do realizacji wytycznych nowej podstawy programowej. Ujęto w niej bowiem punkt mówiący o kształtowaniu umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Znak: Thinking allowedZapraszamy nauczycieli języka angielskiego na konferencję metodyczną: Egzamin ósmoklasisty – język angielskiego.

Podczas spotkania zostaną przybliżone zasady organizacji egzaminu ósmoklasisty oraz zagadnienia związane z budową arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego.

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2018 r. (środa) o godzinie 15.30 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 sala 001 (sala w przyziemiu). Planowany czas spotkania to 60–90 minut.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pomocą krótkiego formularza zgłoszeniowego online do dnia 19 lutego 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zajęcia są bezpłatne.

Zapraszam!

Maria Łątka
konsultant Ośrodka

Tagi: , ,

Sieć połączeńZapraszam na piąte spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów.

Piąte spotkanie sieci odbędzie się 27 lutego 2018 r. (wtorek), od 16.15 do 18.30, w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 25, w sali 207.

Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy są bezpłatne.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Dziecko zatyka uszyRODN „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oraz pedagogów szkolnych i innych specjalistów na Konferencję nt.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera w świetle nowych uregulowań prawnych

Konferencja odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00 w naszym Ośrodku w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011AB.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział.

Zainteresowanych – prosimy o rejestrację elektroniczną: formularz online.

Zapraszamy!

Magdalena Bielenin – pracownik PPP, specjalista ds. autyzmu i ZA
Cecylia Borowska – konsultant w RODN „WOM” w Bielsku-Białej
Tagi: ,

Gra w życie - planszaZapraszamy na Spotkanie (14) z ciekawą matematyką zatytułowane:

Zagrajmy w życie

Podczas spotkania poznamy ciekawy algorytm brytyjskiego matematyka Johna Conwaya, który zrobił zaskakującą (nawet dla samego autora) karierę i doczekał się licznych modyfikacji. Algorytm zostanie przedstawiony w bardzo przystępny sposób, w formie warsztatowej.

„Zbadamy” różne kolonie komórek, spróbujemy wyciągnąć wnioski z obserwacji dotyczące ich rozwoju i sprawdzimy nasze przypuszczenia za pomocą symulacji komputerowej. Dowiemy się także, co sam Conway myśli o Grze w życie i zobaczymy zaskakująco piękne animacje komputerowe.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Sala egzminacyjnaZapraszamy nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną:

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Podczas spotkania zostaną przybliżone zasady organizacji egzaminu ósmoklasisty oraz zagadnienia związane z budową arkusza egzaminacyjnego z matematyki. Zajęcia poprowadzi pracownik OKE w Jaworznie – mgr Jerzy Borkowicz.

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2018 r. (środa) o godzinie 16.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 sala 011 (parter). Planowany czas spotkania to 60–90 minut.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pomocą krótkiego formularza rejestracyjnego do dnia 19 lutego 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zajęcia są bezpłatne.

Katarzyna Parcia

Tagi: , ,

Spotkanie z ciekawą matematyką Relacja z 13. Spotkania z ciekawą matematyką

18 stycznia 2018 r. w ramach Spotkania z ciekawą matematyką wystąpili uczniowie ZSEEiM w Bielsku-Białej z programem pt. Zagadkowa matematyka przygotowanym pod kierunkiem mgr Doroty Ponc.

Podczas spotkania bawiliśmy się odgadując przysłowia z liczbami, „śledząc” jak kabarety wykorzystają pojęcia matematyczne, aby nas rozśmieszyć oraz rozwiązując zabawne zadania.

Spośród nich najbardziej zaskakujące i atrakcyjne okazało się zadanie z pierścieniem. Na podstawie jednej liczby, będącej wynikiem kilku działań, prowadzący rozszyfrował szczegóły dotyczące położenie pierścienia, a następnie pokazywał zebranym, że to nie magia tylko matematyka.

Więcej informacji znajdą Państwo w Portalu nauczyciela matematyki.

Katarzyna Parcia

Tagi: , ,

Projekt Nie taki robot straszny! - druga edycjaOficjalnie zaczęliśmy 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00.

Dyrekcje i nauczycieli z 5 szkół podstawowych zgłoszonych do drugiej edycji projektu powitał Pan Władysław Mąsior – dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Następnie prezentacji Partnerów Projektu, szkół uczestniczących w drugiej edycji i przybyłych gości dokonał koordynator Projektu – Wojciech Zuziak.

Projekt Nie taki robot straszny! - druga edycjaKolejnym punktem części pierwszej spotkania było wystąpienie Pani Igi Malik – certyfikowanego trenera Akademii LEGO® Education. Temat wystąpienia: Rozwiązania LEGO® Education we współczesnej szkole.

Jeszcze przed przerwą uczestnicy Projektu zostali zapoznani z głównymi złożeniami autorskiej koncepcji Podejścia inżynierskiego w nauczaniu. Koncepcja ta jest przedmiotem badań koordynatora Projektu – Wojciecha Zuziaka, prowadzonych pod opieką naukową Pani dr hab. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej – adiunkta na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt Nie taki robot straszny! - druga edycjaPo przerwie – część warsztatowa. Najpierw LEGO® Education WeDo 2.0 (70 min), a na deser LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (90 min). Zajęcia z zestawami WeDo 2.0 i EV3 prowadziła Pani Iga Malik. Była to w poniedziałek najbardziej zapracowana osoba z naszego grona. Za zaangażowanie i profesjonalizm pragnę jej serdecznie podziękować.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , ,

Litery ABCOd wielu lat w dydaktyce języka polskiego zaleca się tak organizować proces nauczania, by ukazywać uczniom zależność między różnymi treściami kształcenia oraz ich wszechstronne zastosowanie. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonalnego wykorzystania wiedzy o języku do analizy dzieł literackich i innych tekstów kultury.

Mówiła o tym m.in. dr Maria Romanowska na grudniowej konferencji poświęconej egzaminowi ósmoklasisty, prezentując propozycję pracy z fragmentem Pana Tadeusza A. Mickiewicza.

Zagadnieniu temu poświęcone były warsztaty Przed egzaminem ‒ budowanie wiązek zadań integrujących różne treści kształcenia, które odbyły się w naszym Ośrodku 10 stycznia br.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Sieć połączeńZapraszam na czwarte spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki W rytmie bitów i bajtów.

Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy są bezpłatne.

Zapraszamy nauczycieli informatyki ze starszych klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Mile widziani są także nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

Czwarte spotkanie sieci odbędzie się 23 stycznia 2018 r. (wtorek), od 16.15 do 18.30, w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 25, w sali 207.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Notes i ołówekWychodząc naprzeciw potrzebom pedagogów chcących doskonalić swe kompetencje w zakresie wdrażania w praktyce szkolnej idei oceniania kształtującego, zapraszamy nauczycieli języka polskiego i języków obcych na spotkanie organizacyjne Sieci Nauczycieli OK.

Odbędzie się ono 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, s. 207.

Zapraszamy do zalogowania się (instrukcja) na platformie Moodle w kursie:
„Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego i języków obcych ‒ OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE”
oraz do zapoznania się z zamieszczonymi w kursie informacjami i materiałami.

Na zgłoszenia czekamy do 17 stycznia 2018 r. włącznie.

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/j4WD4VrjbbDbyrHq1

Maria Łątka, Beata Honkisz, Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantki Ośrodka

Tagi: , , , ,

Warsztaty twórcze: „Recyklingowe ozdoby choinkowe i świąteczne” (8.12.2017 r. )

Ideą zajęć było pokazanie, że ciekawe i ładne ozdoby świąteczne można wykonać szybko i z materiałów, które zazwyczaj postrzegamy jako niepotrzebne odpady. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i twórcze podejście.

Recyklingowe ozdoby choinkowe i świąteczneUczestniczki w czasie dwugodzinnego spotkania wykonały:

  • choinki z patyczków po lodach (malowane na zielono patyczki, sklejone w zarys choinki i udekorowane pomponami, koralikami, cekinami);
  • gwiazdki z opakowań po herbacie (wycięte z torebek kwadraty składane techniką origami w moduły, które następnie sklejono tworząc gwiazdkę i pomalowano farbą w sprayu; całość techniki nazywa się tea-bags);
  • gwiazdki z rolek po papierze (rolki cięte na paski, sklejane tak, by tworzyły ramiona gwiazdy, wypełniane zwijanymi elementami – także z rolki – na wzór quillingu; ostateczny szlif gwiazdki otrzymywały po pomalowaniu farbą w sprayu i posypaniu brokatem)
  • gwiazdki z puzzli (do niewielkiego  kółka wyciętego z tektury doklejamy na brzegu kilka puzzli tak, by tworzyły ramiona gwiazdki, całość malujemy farbą i dekorujemy brokatem, cekinami).

Wielką radość sprawiło uczestniczkom także dekorowanie serwetkami gotowych „ciasteczek” wykonanych z masy solnej. Jest to przykład bardzo szybkiej, taniej a przy tym efektownej metody na wykonanie oryginalnych dekoracji.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

PBW Bielsko-Biała - logotypRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej  oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zapraszają dzieci  i uczniów w wieku od 4 do 13 lat do udziału w konkursie plastycznym

„Śląskie bez smogu – zadbajmy razem o czyste powietrze”

RODN WOM w Bielsku-Białej - ikonaCelem konkursu jest edukacja i zwiększenie zainteresowania najmłodszych mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego tematyką zanieczyszczenia powietrza oraz podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia.

Konkurs ma również na celu popularyzację działań ograniczających powstawanie smogu i informowanie o jego oddziaływaniu na organizm człowieka, a także aktywizację środowiska szkolnego i domowego dzieci i uczniów oraz lokalnej społeczności w tym zakresie.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 23 marca 2018 r.

Informacji w sprawach związanych z konkursem udziela Jolanta Biernat – konsultant Ośrodka, telefon 33 812 37 15 w. 116, e-mail jbiernat@wombb.edu.pl

Do pobrania:

Dyrektor PWB w Bielsku-Białej
mgr Anna Niemiec-Warzecha

Dyrektor  RODN „WOM” w Bielsku-Białej
mgr Władysław Mąsior

Tagi: , , , , ,

W dniu 12 stycznia 2018 r. w godz. 16.00-18.15 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”.

W programie:

  1. Wiem, jak uczyć o energii jądrowej –  warsztaty dydaktyczno-metodyczne.
  2. Podsumowanie akcji „Choinki Nadziei”.
  3. Konsultacje indywidualne.

Podczas drugiego spotkania sieci odbyły się warsztaty twórcze pt.: „Recyklingowe ozdoby choinkowe i świąteczne”, które przeprowadziła Pani Agnieszka Ziółkowska. Relacja z warsztatów już wkrótce.

Barbara Michałek-Piernik

Tagi: , ,

Marszałek Józef PiłsudskiW związku z przypadającą w dniu 5 grudnia 2017 r. sto pięćdziesiątą rocznicą urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w odpowiedzi na uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ogłosiliśmy Wojewódzki Konkurs Historyczny Marszałek Józef Piłsudski ‒ bohater naszej niepodległości.

Celem konkursu było nie tylko upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego, ale również rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych, a także zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

Poniżej publikujemy wyniki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Marszałek Józef Piłsudski ‒ bohater naszej niepodległości:

Gratulujemy laureatom, osobom wyróżnionym oraz nauczycielom-opiekunom!

Urszula Rukasz
organizator konkursu

 

Tagi: ,

Konkurs Matematyka jest wszędzie - OrganizatorzyRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz z Fundacją „Matematyka dla wszystkich” zapraszają nauczycieli matematyki oraz uczniów klas szóstych szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych na Spotkanie z ciekawą matematyką, którego tematem będzie

ZAGADKOWA MATEMATYKA

Podczas spotkania będzie można przekonać się, w jak wielu sytuacjach matematyka może nam pomóc i jakie zaskakujące problemy można za jej pomocą rozwiązać. Uczestnicy w formie warsztatowej poznają zabawy, m.in. w odgadywanie zamazanej liczby, daty urodzin i kto na który palec założył pierścień. Zajęcia poza nauką dostarczą także wiele rozrywki i matematycznej zabawy.

Przykłady zostały przygotowane przez Jacka Orawczaka i Damiana Pytkę – uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. J. Śniadeckiego w Bielsku-Białej – pod kierunkiem nauczycielki matematyki – mgr Doroty Ponc.

Więcej informacji znajdą Państwo w Portalu nauczyciela matematyki.

Zapraszamy!

Katarzyna Parcia
konsultant Ośrodka

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - ikonaKuratorium Oświaty w Katowicach - logotypRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej zapraszają Dyrektorów  (Wicedyrektorów) wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na SEMINARIUM z cyklu spotkań otwartych, nt.

POSTĘPOWANIE SKARGOWE DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Seminarium odbędzie się 11 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter).

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Konferencja: Egzamin ósmoklasisty – jak dobrze przygotować do niego uczniówWdrażana właśnie reforma oświaty zakłada, że nauka w ośmioklasowej szkole podstawowej kończy się egzaminem. Musimy jako nauczyciele zrobić wszystko, by jak najlepiej przygotować do niego uczniów. To z pewnością wyzwanie, bowiem czasu jest bardzo mało, uczniowie obecnej klasy VII weszli niejako w środek nowo skonstruowanego procesu edukacyjnego.

Dlatego też 14 grudnia zorganizowaliśmy z naszym Ośrodku konferencję: Egzamin ósmoklasisty – jak dobrze przygotować do niego uczniów. Początkowo planowaliśmy przeprowadzenie także części warsztatowej, ale duża ilość chętnych postawiła nas przed koniecznością wyboru: musieliśmy albo mocno ograniczyć liczbę uczestników, albo zrezygnować z dosłownie rozumianych warsztatów.

Nowy egzamin – jak każdy – ma swoje dobre i słabsze strony, wspomniał o tym nasz gość, dr hab. Krzysztof Biedrzycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był także recenzentem Informatora o egzaminie ósmoklasisty.

W wystąpieniu Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? Kilka wskazówek w świetle informatora CKE mówił o typach zadań i wypracowań oraz o zasadach ich oceniania. Przedstawił też sugestie metodyczne, szczegółowo omawiając pracę z lekturą na przykładzie Balladyny Juliusza Słowackiego. Zaakcentował przy tym, jak ważna jest świadomość nauczyciela co do trudności, które napotyka uczeń podczas czytania tekstów powstałych w odległej przeszłości. Prelegent zaproponował też kilka rozwiązań pomagających te problemy pokonywać.

Konferencja: Egzamin ósmoklasisty – jak dobrze przygotować do niego uczniówDr Maria Romanowska, współautorka Informatora o egzaminie ósmoklasisty z OKE w Jaworznie, mówiła o Integracji kształcenia polonistycznego w odniesieniu do egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowo omawiała wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem do rozwiązywania zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. Omówiła także kryteria oceniania wypowiedzi argumentacyjnych i twórczych, analizując konkretne wypracowania uczniowskie.

Temat egzaminu jest trudny i budzi emocje, nauczyciele zadawali pytania i komentowali poszczególne rozwiązania, prelegenci dokładali starań, by jak najwięcej wyjaśnić. Ważne, byśmy zdawali sobie sprawę, że im lepiej poznamy zasady nowego egzaminu, tym większe szanse na dobre przygotowanie naszych podopiecznych. W RODN „WOM” w Bielsku-Białej będziemy organizować kolejne spotkania związane z tą tematyką.

Materiały prelegentów dostępne są na stronie Portal polonisty:
https://polonista.wombb.edu.pl/egzamin-%C3%B3smoklasisty

dr Dorota Siwor
Katarzyna Zioła-Zemczak

Tagi: , , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close