Konferencja: Edukacja kulturowa – między kulturą a oświatą

Dziewczynka czyta książkęRODN „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach zaprasza na konferencję metodyczno-szkoleniową z warsztatami dla nauczycieli

Edukacja kulturowa – między kulturą a oświatą

Znajomość dorobku kulturowego ludzkości czyni człowieka świadomym członkiem społeczeństw, współuczestnikiem i współtwórcą cywilizacji. Te wielkie słowa rzadko przekładamy na świadomość, jak istotne są konkretne działania edukacyjne i wychowawcze związane ze sferą kultury. Umiejętnego korzystania z największych osiągnięć kraju, Europy i świata trzeba uczyć – także w praktyce. Dlatego tak istotna jest współpraca nauczycieli z instytucjami kultury, która przyczyni się do realizacji wytycznych nowej podstawy programowej. Ujęto w niej bowiem punkt mówiący o kształtowaniu umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Proponujemy spotkanie przygotowane przez pracowników Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, które pomoże realizować zadania związane z edukacją kulturową. Konferencja ma wymiar praktyczny, konsultacje mają ułatwić zaplanowanie własnych działań, ale też dostarczyć konkretnej wiedzy o tym, do kogo i w jaki sposób zwracać się, by realizować ciekawe projekty i działania edukacyjne.

Program:

  • partnerstwo w działaniu – przykłady (dobrej i złej) współpracy nauczycieli i animatorów w edukacji kulturowej (prezentacja),
  • mapowanie społeczności lokalnej – ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury oraz organizacji trzeciego sektora (warsztat),
  • przygotowanie do uczestnictwa w programie operatorkultury.pl (konsultacja).

Termin:
28 lutego 2018 r. (środa), 15.00-17.30

Miejsce:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203 (II piętro).

Liczba miejsc ograniczona, udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Rejestracja przez formularz online.


Maciej Zygmunt – kierownik kreatywny, badacz i ewaluator Obserwatorium Kultury w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Realizator projektów diagnostycznych, w tym etnograficznych oraz szkoleniowych sektora kultury, konsultant samorządowych polityk kulturalnych. Czynny animator kultury, organizator Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, członek ogólnopolskiej sieci Forum Kraków.

Łukasz Dziuba – socjolog, badacz i edukator w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Koordynator merytoryczny projektów badawczych w Instytucie i aktywny członek zespołów badawczych. Współtwórca koncepcji i realizacji badań w ogólnopolskim programie Bardzo Młoda Kultura 2016-2018, koordynator projektów współpracy nauczycieli i animatorów kultury w działaniach edukacji kulturowej.


Zapraszamy!

dr Dorota Siwor
konsultant Ośrodka

Tagi: ,