Nagrody dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

RODN WOM w Bielsku-Białej - ikonaW dniu 16 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości.

Konkurs został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, dla uczczenia jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Honorowym patronatem konkurs objęli:

  • Marszałek Województwa Śląskiego,
  • Śląski Kurator Oświaty oraz
  • Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach.

SPAK - logotypCelem konkursu było upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego polskiego patrioty, męża stanu i jednego z najbardziej zasłużonych twórców naszej niepodległości.

Organizatorzy konkursu założyli sobie również: rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, a także doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako skutecznego środka przekazu.

Ogółem jury konkursowe:

  • wyłoniło 5 laureatów i przyznało wyróżnienia 3 pracom w kategorii szkół podstawowych,
  • wyłoniło 4 laureatów i przyznało wyróżnienia 2 pracom w kategorii szkół gimnazjalnych,
  • wyłoniło 4 laureatów i przyznało wyróżnienia 2 pracom w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

I miejsce ex aequo w kategorii szkół podstawowych zajęli: Paulina Sobczyk ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu i Mateusz Męcik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gliwicach.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce ex aequo zajęli: Ignacy Mermer ze Szkoły Podstawowej nr 13 z oddziałami gimnazjalnymi, im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie oraz Martyna Lalik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami gimnazjalnymi w Twardorzeczce.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Julia Dwornik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej.

Nagrody dla laureatów, autorów wyróżnionych prac oraz ich opiekunów ufundował: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Nadleśnictwo Bielsko.

Na uroczystość wręczenia nagród z ramienia Urzędu Marszałkowskiego przybyli: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Rafał Ryplewicz – zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego, Andrzej Romański – Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Danuta Rosa – dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki.

Kuratorium Oświaty w Katowicach reprezentował Wacław Wójcik – starszy wizytator ds. obronnych. Z kolei Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach reprezentował Zbigniew Gołasz – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN.

Ponadto na uroczystość zostali zaproszeni członkowie Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Katowicach, z prezesem zarządu Januszem Kwapiszem i wiceprezesem – mjr. Henrykiem Czerwińskim. Z ramienia Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej na uroczystość przybył wicedyrektor – Janusz Kaps.

Organizatorów konkursu reprezentowali: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej Władysław Mąsior i prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej – Hieronim Bajor oraz dyrektor I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej – Bogusław Głąbek.

Uroczystość rozpoczęła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – członek Zarządu Województwa Śląskiego, która gratulując laureatom i ich opiekunom, stwierdziła, że przygotowując swoje prezentacje multimedialne, mieli oni okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, zwłaszcza o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego zasługach dla niepodległości Polski.

Wszyscy uczestnicy gali mieli możliwość obejrzenia fragmentów nagrodzonych prac składających się na film przygotowany przez ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bielsku-Białej, a prezentowany w trakcie uroczystości. Mogli także docenić wysiłek włożony w przygotowanie prezentacji konkursowych oraz poziom wiedzy i umiejętności informatycznych ich autorów.

 Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: ,