Budowanie wiązek zadań – relacja z warsztatów

Litery ABCOd wielu lat w dydaktyce języka polskiego zaleca się tak organizować proces nauczania, by ukazywać uczniom zależność między różnymi treściami kształcenia oraz ich wszechstronne zastosowanie. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonalnego wykorzystania wiedzy o języku do analizy dzieł literackich i innych tekstów kultury.

Mówiła o tym m.in. dr Maria Romanowska na grudniowej konferencji poświęconej egzaminowi ósmoklasisty, prezentując propozycję pracy z fragmentem Pana Tadeusza A. Mickiewicza.

Zagadnieniu temu poświęcone były warsztaty Przed egzaminem ‒ budowanie wiązek zadań integrujących różne treści kształcenia, które odbyły się w naszym Ośrodku 10 stycznia br.

W czasie ich trwania nauczyciele samodzielnie tworzyli wiązki zadań do fragmentów lektur obowiązkowych, kierując się wskazanymi zapisami z nowej podstawy programowej języka polskiego. Wybór tekstów nie był przypadkowy – w związku z tym, że znacząco zwiększyła się liczba utworów, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie ósmoklasisty, należy jak najczęściej po nie sięgać, wykorzystując każdą nadarzającą się okazję.

Intensywne prace nad fragmentami Syzyfowych prac, W pustyni i w puszczy, Akademii pana Kleksa, Quo vadis, Zemsty, Klątwy starej stróżki czy całości ballady Powrót taty zaowocowały wiązkami zadań o różnym stopniu trudności i sprawdzających różne umiejętności, a jednak łączących się w jedną spójną całość.

Dzięki zgodzie autorów na ich udostępnienie pozostałym nauczycielom zasiliły bazę pomocy dydaktycznych uczestników zajęć.

Fragmenty lektur i zapisy z podstawy programowej określające treści układanych do nich zadań są dostępne na stronie polonista.wombb.edu.pl.

Katarzyna Zioła-Zemczak
Konsultantka Ośrodka

 

Tagi: , ,