Wyniki konkursu: Józef Piłsudski ‒ bohater naszej niepodległości

Marszałek Józef PiłsudskiW związku z przypadającą w dniu 5 grudnia 2017 r. sto pięćdziesiątą rocznicą urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w odpowiedzi na uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ogłosiliśmy Wojewódzki Konkurs Historyczny Marszałek Józef Piłsudski ‒ bohater naszej niepodległości.

Celem konkursu było nie tylko upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego, ale również rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych, a także zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

Poniżej publikujemy wyniki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Marszałek Józef Piłsudski ‒ bohater naszej niepodległości:

Gratulujemy laureatom, osobom wyróżnionym oraz nauczycielom-opiekunom!

Urszula Rukasz
organizator konkursu

 

Tagi: ,