Aktualności

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie:
Mikołaj Kopernik – Człowiek Renesansu.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej jest organizatorem konkursu upamiętniającego dokonania polskich naukowców z okazji Dnia Nauki Polskiej, który został ustanowiony w 2020 roku i przypada 19 lutego.

Zaplanowano, aby pierwsza edycja konkursu poświęcona była życiu i działalności Mikołaja Kopernika w związku z tegorocznymi obchodami 550-lecia urodzin polskiego odkrywcy i reformatora.

Konkurs jest dwuetapowy i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 1 klasa szkoły ponadpodstawowej.

O realizację etapu szkolnego konkursu prosimy dyrektorów szkół w swoich placówkach. Zestaw konkursowy do tego etapu – arkusz testu do oceny wiedzy i umiejętności naukowych oraz wzór karty odpowiedzi – zostaną wysłane drogą e-mailową do zgłoszonych szkół w terminie 17 lutego 2023 r. Sposób dokonania zgłoszenia został opisany w regulaminie.

Etap szkolny konkursu odbywać się będzie równolegle we wszystkich szkołach i prosimy o jego przeprowadzenie w dniu 20 lutego 2023 r. w godzinach od 9.00–10.00.

Etap regionalny konkursu odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00.

Nagrodzonych uczniów zaprosimy do udziału we wspólnym wyjeździe do Planetarium Śląskiego, który zaplanowany jest na czerwiec 2023 roku.

Prosimy Państwa o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania:

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej z siedzibą w Bielsku-Białej (organizacja pożytku publicznego) serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego i miasta Bielska-Białej do udziału w konkursie: Wybrani dowódcy oddziałów powstania styczniowego i Armii Krajowej, w formule prezentacji multimedialnej lub filmu.
SPAK - logotyp

Konkurs organizowany jest w związku z tegorocznymi obchodami 160. rocznicy powstania styczniowego i 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Szczegółowe omówienie formuły konkursu odbędzie się na konferencji organizowanej przez oba podmioty w formule online w dniu 14 lutego 2023 r. nt. Polskie tradycje niepodległościowe. Wzory postaw patriotycznych powstańców styczniowych i żołnierzy AK, na którą również serdecznie zapraszamy.

Celem konkursu jest m.in. zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką polskich dążeń niepodległościowych w okresie powstania styczniowego i w okresie II wojny światowej oraz porównanie tajnego państwa w okresie powstania styczniowego do Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

Patronat nad konkursem przyjęli: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach Andrzej Sznajder oraz Zarząd Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania: regulamin konkursu wraz z załącznikami (karta zgłoszenia pracy konkursowej, oświadczenie ucznia pełnoletniego, oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego).

Urszula Rukasz

Tagi: ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-BiałejZapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych do nowej sieci współpracy: W wielokulturowej szkole.

Cele sieci:

 • edukacja wielokulturowa;
 • poznawanie tradycji, kultur, obyczajów grup etnicznych i mniejszości narodowych;
 • opracowywanie scenariuszy lekcji wychowawczych poświęconych temu tematowi;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, stereotypom, uprzedzeniom wobec osób reprezentujących inne nacje lub grupy kulturowe.

W czasie spotkań zdalnych/stacjonarnych proponujemy, m.in.:

 • warsztaty z przedstawicielami Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie,
 • spotkanie z asystentem kulturowym ds. romskich,
 • spotkanie z przedstawicielem Grupy Inicjatywnej Ukraińców w Bielsku-Białej.

Link do zapisów:

Zapraszamy!

Beata Honkisz, Danuta Sewera, Katarzyna Zioła-Zemczak

 

Tagi: , ,

Polska - Ukraina

Міжнародна інтеграційна конференція Польща-Україна
«Освіта для українських школярів в Польщі»

08.12.2022
11:00-15:00 (EET)

11:00-12:30 Пленарне засідання
https://youtube.com/@wom-bielsko
12:45-14:50 Дискусійна панель № 1.
Суспільно-гуманітарний
напрям
https://youtube.com/@wom-bielsko
Дискусійна панель № 2.
Природничо-математичний
напрям
https://www.youtube.com/@rodn-bielsko
14:50-15:00 Підведення підсумків
https://youtube.com/@wom-bielsko

 

Międzynarodowa konferencja Polska-Ukraina
“Ukraińscy uczniowie w polskim systemie edukacji” 

08.12.2022
10:00-14:00 (CET)

10:00-11:30 Sesja plenarna
https://youtube.com/@wom-bielsko
11:45-13:50 Panel dyskusyjny nr 1
Przedmioty
humanistyczne
https://youtube.com/@wom-bielsko
Panel dyskusyjny nr 2
Przedmioty
matematyczno-przyrodnicze
https://www.youtube.com/@rodn-bielsko
13:50-14:00 Podsumowanie konferencji
https://youtube.com/@wom-bielsko

 

Tagi: , , ,

Polska - Ukraina

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji integracyjnej Polska-Ukraina

Ukraińscy uczniowie w polskim systemie edukacji

Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są:

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
 • Połtawski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. W. Korolenki w Połtawie w Ukrainie,

przy współpracy:

 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Konferencja odbędzie się w trybie online 8 grudnia 2022 roku w godzinach 10:00-14:00.

Cele wydarzenia to:

 • zapoznanie z systemem edukacji w Polsce i Ukrainie,
 • analiza koncepcji w zakresie programowym szkół polskich i ukraińskich,
 • przedstawienie systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce i Ukrainie,
 • opracowanie rekomendacji do pracy z uczniami z Ukrainy w polskich szkołach.

Do udziału w konferencji zapraszamy całe środowisko edukacyjne, a szczególnie osoby bezpośrednio pracujące z uczniami z Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na warsztaty nt.:

Jak przygotować ucznia do matury 2023 r. z wiedzy o społeczeństwie w zakresie zadań rozszerzonej odpowiedzi z edukacji prawnej?

Warsztaty odbędą się online w dniu 12 grudnia 2022 r. od godz. 16.00 do 18.15 i dotyczyć będą zagadnień ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych oraz w aneksie do informatora maturalnego z wos z bloku: Prawo i prawa człowieka.

Zajęcia poprowadzą: adwokat – Aleksandra Marszałek-Dzierżawska oraz konsultant Ośrodka – Urszula Rukasz.

W trakcie spotkania nauczyciele zostaną przygotowani i nabędą umiejętności (zostaną wskazane im wzory pism wraz z omówieniem), jak nauczyć uczniów pisać pisma formalne do organów władzy, np.: odwołanie od decyzji administracyjnej, skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pozew w sprawie cywilnej, prywatny akt oskarżenia, umowa najmu lokalu, umowa zlecenia i umowa o dzieło, wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się na warsztaty w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:

Urszula Rukasz

Tagi: , ,

SNM - nowe logoStowarzyszenie Nauczycieli Matematyki serdecznie zaprasza na:
65. Bielskie Spotkanie Sympatyków Origami

Termin:
24 listopada 2022 r. (czwartek), godz. 16:00-17:30

Miejsce:
RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul Legionów 25

Temat:
Spotkanie z twórczością Shuzo Fujimoto

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mglabsnm@gmail.com

Tagi: ,

SNM - nowe logo

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczna manufaktura”.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczna manufaktura”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki:

Magdalena Glac – Koordynator Konkursu

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Działania naszego Ośrodka wspierające rozwój zawodowy nauczycieli zostały upowszechnione w publikacji „Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej”.

Publikacja, która ukazała się między innymi na stronach internetowych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wpisuje się w działania podejmowane w naszym Ośrodku w ramach projektu „Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji” (I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego).

Znajdą w niej Państwo artykuł „Uczeń w młodszym wieku szkolnym jako eksperymentator” (s. 89), który – odwołując się do wniosków z XXIV Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych – popularyzuje rozpoczęcie edukacji metodą naukową we wczesnym wieku szkolnym.

Link do publikacji:

Barbara Michałek-Piernik


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , ,

Fundacja Matematyka dla wszystkich - logotyp

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Fundacja „Matematyka dla wszystkich” oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zapraszają nauczycieli młodszych dzieci na cykl bezpłatnych konferencji na temat edukacji matematycznej, które odbędą się w naszym Ośrodku (stacjonarnie) na przełomie listopada i grudnia 2022 r.

Pierwsza z nich przeznaczona dla nauczycieli przedszkoli, odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w godzinach od 16.30 do 18.45 w sali nr 203 i poruszała będzie następujące zagadnienia:

 • orientacja na płaszczyźnie,
 • równoliczność zbiorów,
 • dostrzeganie regularności,
 • liczenie,
 • rachowanie (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 • zadania z treścią,
 • kostki, gry i zabawy,
 • geometria.

Konferencję poprowadzą: prof. dr hab. Henryk Kąkol i Maria Greń.

Link do zapisów w systemie e-rejestracji:

Druga konferencja skierowana jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i odbędzie się 7 grudnia 2022 r. w godzinach od 16.30 do 18.45 w sali nr 011A/011B i będzie się koncentrowała wokół następujących obszarów:

 • orientacja na płaszczyźnie,
 • liczenie,
 • działania na liczbach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 • zadania z treścią,
 • mierzenie długości,
 • geometria (sześcian – kwadrat, prostopadłościan – prostokąt, graniastosłup – trójkąt, ostrosłup – czworokąt, walec – koło, stożek – koło, kula – koło),
 • stosowanie matematyki,
 • programowanie (kodowanie, programowanie proste, programowanie z pętlą, programowanie z obrotem, programowanie w zagadkach).

Konferencję poprowadzą: prof. dr hab. Henryk Kąkol i Kinga Ludorowska.

Link do zapisów w systemie e-rejestracji:

Obie grupy nauczycieli pracować będę z wykorzystaniem zestawu klocków EKOMATIK.

Zapraszamy!

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

XIII Konferencja Regionalna:
Technologie i metody. Inspirujące pomysły i rozwiązania

Tym razem poza zawsze pożądanymi tematami nowości i dobrych praktyk dotyczących robotów i LEGO® proponujemy bardzo praktyczne podejście do drukarek 3D (uwaga, pokażemy nawet niezwykle sympatyczną drukareczkę przeznaczoną do pracy z najmłodszymi, która już niebawem zagości w polskich przedszkolach), dobre praktyki pracy z długopisami 3D, a także bardzo aktualną w kontekście kryzysu energetycznego kwestię mitów i faktów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz jej oszczędzaniem – to każdy z nas powinien robić we własnym domu.

Wśród tematów:

 1. Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem technologii druku 3D
 2. Przez klocki (LEGO®) do gwiazd – czyli edukacja nie z tej ziemi…
 3. Pod prąd podwyżkom (czyli niezwykle proste i praktyczne fakty i pomiary, które zainteresują każdego)
 4. Zaprzyjaźnij się z robotem – przegląd modeli SPIKE Prime

Szczegółowy program oraz informacje o Prelegentach – na witrynie Konferencji:

Pełny program i komplet informacji:

Zapisy na konferencję – w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Realizując kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny, zapraszamy zainteresowanych nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w formach doskonalenia poświęconych nowej formule egzaminu maturalnego, obowiązującej od 2023 r.

Zostały one przygotowane na podstawie szkoleń i materiałów ORE – Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Oferta jest na bieżąco uzupełniana:

Władysław Masior – Dyrektor Ośrodka

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej proponuje bezpłatne indywidualne konsultacje dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Udostępniamy formularze online, za pomocą których można zgłosić zapotrzebowanie na konsultacje z wybranymi pracownikami naszego Ośrodka:

Zapraszamy do kontaktu z nami!


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , , , , , , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej proponuje szkolenia dla nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją przygodę z robotyką w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia stacjonarne (warsztaty w małych grupach) w naszym Ośrodku w Bielsku-Białej:

28 października 2022 (piątek) od 16:00 do 19:00
Programowanie robotów w języku Python. Jak rozpocząć pracę z zestawem LEGO® Education SPIKE™ Prime?
Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603685

09 listopada 2022 (środa) od 16:00 do 19:00
Wizualne programowanie robotów. Roboty LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 na zajęciach w szkole podstawowej
Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603684

14 listopada 2022 (poniedziałek) od 17:00 do 19:15
3-2-1 – SPIKE™ Prime. Wizualne programowanie robotów (klasy 4-8 SP)
Prowadząca: mgr Anna Fryś (doradca metodyczny z informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604098

16 listopada 2022 (środa) od 16:00 do 18:15
3-2-1 – SPIKE™ Essential. Wizualne programowanie robotów (klasy 1-3 SP)
Prowadząca: mgr Anna Fryś (doradca metodyczny z informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604152

14 grudnia 2022 (środa) od 16:00 do 19:00
3-2-1 – SPIKE™ Prime. Wizualne programowanie robotów – poziom średniozaawansowany (klasy 4-8 SP)
Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604153


Zapraszamy do włączenia się w działania podejmowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

Ściśle tajne – ściśle fajne
Sieć dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe.
Prowadzące zajęcia: mgr Jolanta Biernat (konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej), mgr Anna Fryś (doradca metodyczny z informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604076

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki
Sieć dla nauczycieli wykorzystujących pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
Prowadzący: mgr Anna Fryś (doradca metodyczny z informatyki), mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604099


Zapraszamy również do wzięcia udziału w drugiej edycji kursu doskonalącego Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z robotyki (klasy 1-3 SP i 4-8 SP).

Kurs ten ma w szczególności na celu: wsparcie nauczycieli rozpoczynających prowadzenie zajęć z robotyki; poprawę efektywności prowadzenia takich zajęć; właściwe wykorzystanie posiadanych w szkole zasobów dydaktycznych.

Prowadzący zajęcia: mgr Jolanta Biernat (konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej), mgr Aleksandra Filuś-Mąsior (konsultant ds. matematyki i fizyki), mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)

Liczba godzin: 40 (zajęcia dydaktyczno-metodyczne) + 60 (zajęcia praktyczne z uczniami)
Przewidywany termin zajęć: od stycznia 2023 do czerwca 2023

Uwaga: Kurs nie nadaje nowych formalnych uprawnień.
Więcej informacji i zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603964


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , , , , , , , ,

Czerwona róża

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, stabilizacji i spokoju oraz jak najlepszych wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej!

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka

Tagi:

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp
Szanowni Państwo!

Trwają zapisy do sieci współpracy: Narzędzia TIK w pracy zdalnej na lekcjach przedmiotów humanistycznych w SP i SPP.

Zajęcia odbywają się w ostatni czwartek miesiąca – stacjonarnie, w pracowni komputerowej – w godzinach: 15.30–17.00.

Cele sieci:

 • wymiana doświadczeń w zakresie narzędzi TIK do pracy zdalnej;
 • wspólne generowanie pomysłów, testowanie i ćwiczenie nowych narzędzi;
 • stworzenie banku pomysłów i rozwiązań.

A ponadto realizacja 7. kierunku polityki oświatowej państwa: Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Link do zapisów:

Zapraszamy!

Tagi: , ,

Stop cukrzycy - znakCukrzyca to choroba przewlekła często występującą u dzieci i młodzieży i dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że w każdej placówce oświatowej możemy zetknąć się z co najmniej jednym cukrzykiem.

Nauczyciel, wychowawca, specjalista, pracownik szkoły powinien posiadać podstawową wiedzę na temat tej choroby, aby w razie potrzeby podjąć właściwe działania zapewniające bezpieczeństwo podopiecznym.

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, specjalistów i innych pracowników placówek oświatowych na bezpłatne szkolenie:

Dziecko i uczeń z cukrzycą w szkole/placówce oświatowej.

W czasie spotkania, które poprowadzi dr med. Grzegorz Honisz – przedstawiciel Zakonu Maltańskiego, Maltańskiej Służby Medycznej – podejmiemy następującą tematykę:

 • Znaczenie cukrzycy typu 1 i 2 u dzieci i młodzieży w szkołach.
 • Ogólne zasady postępowania z osobami chorującymi na cukrzycę typu 1.
 • Zasady opieki i pomocy chorym na cukrzycę typu 1 ze szczególnym uwzględnieniem niedocukrzenia jako stanu potencjalnie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia oraz hiperglikemii.

Ważnym elementem spotkania będzie możliwość skorzystania z praktycznych zajęć/ćwiczeń obejmujących między innymi badanie poziomu cukru, obsługę i zastosowanie glukometru.

Szkolenie odbędzie się we wtorek – 11 października 2022 r. (zmiana terminu!) – w godzinach od 16.00 do 17.30 w siedzibie Ośrodka w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, w sali nr 11.

Link do zapisów:

Zapraszamy!

Tagi: ,

SNM - nowe logo

W imieniu Zarządu Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki serdecznie zapraszamy na:

XVIII Regionalną Konferencję
Na dobry początek roku szkolnego 2022/2023.
30 lat Bielskiego Oddziału SNM

TERMIN:
24 września 2022 r. (sobota), godz. 9:00–13:00

MIEJSCE:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25

PROGRAM I SPRAWY ORGANIZACYJNE:

REJESTRACJA:

Zapraszamy!

Tagi: , , ,

Bielsko-Biała, pl. Bolesława Chrobrego

Wielokulturowa historia Bielska i Białej obfituje w postacie niezwykłych kobiet: pierwszej lekarki w Cesarstwie Austro-Węgierskim, skandalicznej pisarki i przyjaciółki Witkacego, żony Karola Korna, czy pracownicy banku, która zamieszkała w pustelni i ma proces beatyfikacyjny.

Nasz ośrodek początkiem lipca, zorganizował konferencję metodyczną dla nauczycieli z Polski i Ukrainy, w czasie której podążaliśmy śladem bohaterek i ich przyjaciół zasłużonych dla historii Bielska i Białej. Nasza trasa wiodła od Placu Chrobrego po bielski Ratusz.

Niezapomnianym przeżyciem była także wizyta w Wyznaniowej Gminie Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Agnieszka Pollak-Olszowska


Galeria zdjęć:

 

Tagi: , ,

Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki, która odbędzie się w dniach 7–10 września 2022 r. w Oświęcimiu.

Temat konferencji:
Kształcenie matematyczne wobec wyzwań współczesnego świata

Organizatorzy wydarzenia:

 • Instytut Informatyki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego
  w Oświęcimiu
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji i zapisy:

XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki

Tagi: , , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close