Warsztaty dla nauczycieli historii i wos

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na warsztaty nt.:

Jak przygotować ucznia do matury 2023 r. z wiedzy o społeczeństwie w zakresie zadań rozszerzonej odpowiedzi z edukacji prawnej?

Warsztaty odbędą się online w dniu 12 grudnia 2022 r. od godz. 16.00 do 18.15 i dotyczyć będą zagadnień ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych oraz w aneksie do informatora maturalnego z wos z bloku: Prawo i prawa człowieka.

Zajęcia poprowadzą: adwokat – Aleksandra Marszałek-Dzierżawska oraz konsultant Ośrodka – Urszula Rukasz.

W trakcie spotkania nauczyciele zostaną przygotowani i nabędą umiejętności (zostaną wskazane im wzory pism wraz z omówieniem), jak nauczyć uczniów pisać pisma formalne do organów władzy, np.: odwołanie od decyzji administracyjnej, skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pozew w sprawie cywilnej, prywatny akt oskarżenia, umowa najmu lokalu, umowa zlecenia i umowa o dzieło, wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się na warsztaty w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:

Urszula Rukasz

Tagi: , ,