Konferencja międzynarodowa: Ukraińscy uczniowie w polskim systemie edukacji

Polska - Ukraina

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji integracyjnej Polska-Ukraina

Ukraińscy uczniowie w polskim systemie edukacji

Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są:

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
 • Połtawski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. W. Korolenki w Połtawie w Ukrainie,

przy współpracy:

 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Konferencja odbędzie się w trybie online 8 grudnia 2022 roku w godzinach 10:00-14:00.

Cele wydarzenia to:

 • zapoznanie z systemem edukacji w Polsce i Ukrainie,
 • analiza koncepcji w zakresie programowym szkół polskich i ukraińskich,
 • przedstawienie systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce i Ukrainie,
 • opracowanie rekomendacji do pracy z uczniami z Ukrainy w polskich szkołach.

Do udziału w konferencji zapraszamy całe środowisko edukacyjne, a szczególnie osoby bezpośrednio pracujące z uczniami z Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych.

Wystąpienia konferencyjne zaplanowane zostały w ramach wspólnej sesji plenarnej oraz dwóch, równolegle przebiegających panelach dyskusyjnych. Oto tematyka poszczególnych części:

Sesja plenarna

 1. System edukacji w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki szkoły podstawowej.
 2. System edukacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki szkoły podstawowej.
 3. System doskonalenia nauczycieli w Polsce i Ukrainie – problemy i perspektywy.

Panel dyskusyjny nr 1 – przedmioty humanistyczne

 1. Kształcenie językowo-literackie w Polsce i Ukrainie.
 2. Specyfika kształcenia języka obcego (angielskiego) w szkołach polskich i ukraińskich.
 3. Historia w szkołach polskich i ukraińskich – jak jej uczymy?

Panel dyskusyjny nr 2 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 1. Matematyka, fizyka i informatyka w szkołach w Polsce i Ukrainie.
 2. Przedmioty przyrodnicze – koncepcje kształcenia w Polsce i Ukrainie.

Udział w wydarzeniu będzie możliwy poprzez transmisję na kanale YouTube, do którego link udostępniony zostanie najpóźniej w dniu konferencji na stronie RODN „WOM” w Bielsku-Białej (https://www.wombb.edu.pl/).

Nauczyciele pragnący uzyskać zaświadczenie o udziale w konferencji proszeni są dodatkowo o zapisanie się na konferencję poprzez formularz e-rejestracji:

Maryna Hrynyova
Rektor Połtawskiego Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu
im. W. Korolenki

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

 

Tagi: , , ,