Zaproszenie do konkursu historycznego

Logotyp RODN WOM w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej z siedzibą w Bielsku-Białej (organizacja pożytku publicznego) serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego i miasta Bielska-Białej do udziału w konkursie: Wybrani dowódcy oddziałów powstania styczniowego i Armii Krajowej, w formule prezentacji multimedialnej lub filmu.
SPAK - logotyp

Konkurs organizowany jest w związku z tegorocznymi obchodami 160. rocznicy powstania styczniowego i 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Szczegółowe omówienie formuły konkursu odbędzie się na konferencji organizowanej przez oba podmioty w formule online w dniu 14 lutego 2023 r. nt. Polskie tradycje niepodległościowe. Wzory postaw patriotycznych powstańców styczniowych i żołnierzy AK, na którą również serdecznie zapraszamy.

Celem konkursu jest m.in. zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką polskich dążeń niepodległościowych w okresie powstania styczniowego i w okresie II wojny światowej oraz porównanie tajnego państwa w okresie powstania styczniowego do Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

Patronat nad konkursem przyjęli: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach Andrzej Sznajder oraz Zarząd Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania: regulamin konkursu wraz z załącznikami (karta zgłoszenia pracy konkursowej, oświadczenie ucznia pełnoletniego, oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego).

Urszula Rukasz

Tagi: ,