Seminarium: 100. Rocznica Praw Wyborczych Kobiet w Polsce

Urna wyborczaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego wraz z uczniami oraz wszystkich zainteresowanych tematyką na seminarium nt.:

Od ruchu sufrażystek do pełni praw wyborczych kobiet. Rozważania w 100-lecie ich praw wyborczych

Seminarium odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25, w sali nr 11 (na parterze), w dniu 12 grudnia 2018 r. od 13.00 do 15.00.

Miejsce rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600509.

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

W programie:

Wykład dra hab. Lecha Krzyżanowskiego, pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  Zakładu Historii Najnowszej 1918-1945, na temat:

  1. Status zawodowy i prawny kobiet na ziemiach polskich w XIX w.
   1. Kodeks Napoleona (1804 r.) oraz Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego (1825 r.)
   2. Bürgerliches Gesetzbuch i pruskie prawo rodzinne (1896 r.)
   3. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (1811 r.)
  2. Próby uzyskania wstępu na wyższe uczelnie
   1. Szwajcaria, Francja, Belgia, Holandia, Dania, Szwecja (lata 60-te XIX w.)
   2. Wpływ protestantyzmu na pozycję zawodową kobiet
   3. Wyższe Kursy dla Kobiet 1868 r.
   4. Farmacja 1894/1895 (Uniwersytet Jagielloński)
   5. Prawo do studiowania dla kobiet – Galicja 1897 r.
  3. Prawo wyborcze
   1. Terytorium Wyoming – 1869 r.
   2. Nowa Zelandia – 1893 r. (prawo czynne)
   3. Australia – 1902 r.
   4. Finlandia – 1906 r. (terytorium zależne)
   5. Dania 1908 r. (prawo niepełne)
  4. Prawa wyborcze dla kobiet w Polsce
   1. Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa z 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz.U.RP, Nr 18, poz. 46)
    • art. 1. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat
    • art. 7. Wybierani do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze (…)
   2. tzw. Konstytucja Marcowa z 17 marca 1921 r.
    • art. 96. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem przepisanych.
  5. Najważniejsze uczestniczki polskiego życia politycznego
   1. Gabriela Balicka
   2. Zofia Moraczewska
   3. Irena Kosmowska
   4. Jadwiga Omańkowska
  6. Główne organizacje kobiece w II Rzeczypospolitej
   1. Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem
   2. Klub Polityczny Kobiet Postępowych
   3. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet
  7. Problem tzw. „szklanego sufitu” na przykładzie udziału kobiet w wykonywaniu zawodu sędziego

Dyskusja na temat współczesnego statusu kobiet w Polsce.

Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: ,