Relacja z seminarium: Odkrycia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie

Maria Skłodowska-CurieW hołdzie polskiej noblistce, która wyprzedziła swoje czasy…

Dnia 7 listopada 2018 r. – w Międzynarodowym Dniu Fizyki Medycznej, ustanowionym w 2013 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Fizyki Medycznej, w rocznicę urodzin wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie – w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się seminarium naukowe:

Odkrycia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie impulsem do rozwoju badań nad promieniotwórczością oraz obecny stan radiochemii w Polsce. Podstawy onkologii i programy profilaktyczne

Seminarium zostało zorganizowane w związku z jubileuszowymi obchodami 120. rocznicy odkrycia polonu i radu oraz obchodzonym w naszym regionie Rokiem Profilaktyki Raka Piersi.

Otwierając seminarium, Władysław Mąsior − dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej podkreślił, że 2018 rok to wyjątkowy rok w naszej polskiej historii, to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również 100 lat temu została wywalczona jeszcze jedna wolność: prawa wyborcze dla kobiet.

Organizatorzy seminarium

Organizatorzy seminarium

Na początku seminarium uczennice klasy 2b Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach – Sandra Wróbel i Małgorzata Wizner – przybliżyły sylwetkę patronki szkoły i przeniosły uczestników w podróż do czasów, gdy Polska była pod zaborami, a Polacy mieli ograniczone możliwości zdobywania wykształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, zaś kobiety nie miały dostępu do edukacji akademickiej. Stąd najwybitniejsze, musiały udać się na studia – na Zachód. Do nich należała również Maria Skłodowska.

Program seminarium obejmował dwie sesje merytoryczne oraz panel dyskusyjny:

Sesja I
Wykład: Zrozumieć promieniotwórczość – prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Sesja II
Wykład: Podstawy onkologii oraz programy profilaktyczne – lek. med. Rafał Wiśniowski, Beskidzkie Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

Seminarium zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej w partnerstwie z:

  • Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, reprezentowanym przez prof. dr hab. Wojciecha M. Kwiatka,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach, reprezentowanym przez Joannę Ślusarczyk nauczyciela chemii wraz z uczniami oraz
  • Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, reprezentowanym przez Lecha Wędrychowicza – dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

W seminarium uczestniczyli nauczyciele wraz z uczniami z Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic oraz nauczyciele z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i wadowickiego.

Zdaniem uczestników i organizatorów seminarium, spotkania z udziałem osób reprezentujących ośrodki naukowe, centra wdrożeniowe korzystające z osiągnięć nauki oraz nauczycieli, których rolą jest wprowadzanie uczniów w zmieniający się świat z potrzebnymi kompetencjami, należy cyklicznie organizować.

Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej
mgr Władysław Mąsior

Tagi: , , , ,