Konkurs „Zanurzeni w lesie”

Konkurs - Zanurzeni w lesie

Zanurzeni w lesie…

16 października 2018 r. w Izbie Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Bielsko odbył się finał konkursu recytatorskiego pn. „Zanurzeni w lesie” organizowanego przez:

  • Nadleśnictwo Bielsko,
  • Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej oraz
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Realizacja pierwszego etapu konkursu, który wyłonił 22-osobową grupę uzdolnionych uczniów, została powierzona dyrektorom szkół oraz nauczycielom języka polskiego.

Zadaniem uczestników podczas konkursu było zaprezentowanie poezji i prozy związanej z lasem. Recytowane utwory przeniosły słuchaczy w świat przyrody i pozwoliły na zanurzenie się w lesie. Data konkursu nie była przypadkowa. 16 października 2018 r. obchodzona była 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – człowieka kultury i sztuki, którego związki z literaturą i teatrem sięgają lat szkolnych – na papieża.

Organizatorki Konkursu Zanurzeni w lesie

Organizatorki Konkursu „Zanurzeni w lesie”

Organizatorzy, przed przesłuchaniami konkursowymi, sprawili uczestnikom niespodziankę – aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Pan Grzegorz Margas, przeprowadził „rozgrzewkę” dla uczniów, taką jaką wykonują aktorzy przed występami na scenie.

Konkurs oceniało 3-osobowe jury, któremu przewodniczył aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Pan Adam Myrczek. Członkami jury były: pani Monika Matl – wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej obecnie Edukator w Nadleśnictwie Ustroń oraz pani Katarzyna Zioła-Zemczak – polonistka, redaktor i korektor książek, nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Jury wyłoniło laureatów 3 pierwszych miejsc w dwóch kategoriach wiekowych oraz przyznało łącznie 4 wyróżnienia.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej zwyciężył Krzysztof Gumola (nauczyciel Anna Gałka) z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, który zaprezentował wiersz Bolesława Leśmiana „Topielec” oraz fragment książki „Hobbit” J.R.R. Tolkiena.

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum zwyciężył Dawid Jurczak (nauczyciel Małgorzata Brosz) ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach, który zaprezentował wiersz Jarosława Marka Rymkiewicza „Ogród w Milanówku, gipsowe krasnale” oraz „Szlachetne drzewo” Bruno Ferrero.

Wręczenie nagród oraz poczęstunek dla uczestników i gości odbyły się w ogrodzie dendrologicznym nadleśnictwa. Nagrody w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej wręczyli zaproszeni goście: pani Anna Niemiec-Warzecha Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej oraz pan Władysław Mąsior – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej.

Nagrody w kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum wręczyli Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko pan Marek Czader oraz Przewodniczący Jury pan Adam Myrczek.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę za udział. Dodatkowo podwójne bilety do teatru dla laureatów w obu kategoriach sfinansował Teatr Polski w Bielsku-Białej. Nagrody w postaci książek ufundowały Nadleśnictwo Bielsko, RODN „WOM” w Bielsku-Białej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. Nagrody w postaci 6 plecaków i 10 mobilnych ładowarek do telefonów zostały zakupione dzięki dofinansowaniu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach projektu Nadleśnictwa Bielsko pn. „Las dla nas. My dla lasu.”

Konkurs pokazał, że las był i jest źródłem inspiracji dla twórców literatury na przestrzeni dziejów, a wśród wielu funkcji jakie pełni, warta podkreślenia jest również jego rola kulturotwórcza.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant ds. chemii i edukacji przyrodniczo-technicznej

Tagi: , ,