Seminarium: 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

Polska flagaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wychowawców klas wraz z uczniami zainteresowanymi historią najnowszą na seminarium nt.:

U progu II Rzeczypospolitej. Rozważania w 100. Rocznicę Niepodległości Polski

Seminarium organizowane jest w związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski, we współudziale z OBEN IPN w Katowicach.

Tematyka seminarium dotyczy koncepcji ustrojowych II Rzeczypospolitej, lansowanych przez ugrupowania i partie polityczne działające na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej i po jej zakończeniu.

Seminarium odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25, w dniu 14 listopada 2018 r. od godz. 13.00 do 15 30 w sali 11 (na parterze).

W programie:

  1. Monarchia czy republika? Okoliczności odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli – Marek Łukasik OBPN IPN w Katowicach
  2. Propozycje wykorzystania scenariuszy i tekstów źródłowych w realizacji tematyki na lekcjach historii – Urszula Rukasz
  3. Czy II Rzeczpospolita mogła stać się monarchią? – dyskusja

Miejsce rejestracji:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600448

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Zapraszamy!

Tagi: , ,