Aktualności

SPAK - logotyp

Aktualizacja: 29 listopada 2021 r.

Uwaga nauczyciele i uczniowie zainteresowani konkursem:

„Nieznani bohaterowie czasów II wojny światowej”
Przykłady postaw patriotycznych w kręgu rodziny i społeczności lokalnej w odniesieniu do historii II wojny światowej

Informujemy, że w związku z sugestiami nauczycieli – opiekunów uczniów deklarujących chęć przestąpienia do konkursu – oraz nasilającą się w szkołach sytuacją epidemiczną (Covid-19), co skutkuje wyłączaniem części klas z zajęć stacjonarnych a także utrudnionym bezpośrednim kontaktem nauczyciela z zainteresowanymi uczniami, przedłużamy termin przyjmowania prac konkursowych w formule plastycznej i multimedialnej do 15 stycznia 2022 r.

W załączeniu:

Urszula Rukasz – koordynator konkursu


Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej w związku z tegorocznymi obchodami 82. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego.

Nasz konkurs wpisuje się w ogłoszone przez MEiN priorytetowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa (1 i 2).

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką II wojny światowej w kontekście przeszłości własnej rodziny i środowiska lokalnego. Chcemy zaktywizować uczniów do poszukiwania i zaprezentowania wybranych przez nich bohaterów z najbliższego kręgu rodziny czy społeczności lokalnej z okresu drugiej wojny światowej oraz ukazania przykładów ich postaw patriotycznych, np.: działalności w ruchu oporu czy w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Młodsi uczniowie mogą wyrazić swą ekspresję twórczą, przygotowując pracę plastyczną techniką kolażu, a starsi zaprezentować działalność wybranego przez siebie bohatera w prezentacji multimedialnej lub nakręconym przez siebie filmie.

Udział uczniów w konkursie rozszerzy ich wiedzę z okresu II wojny światowej, dotyczącą losów i historii członków ich rodzin i pogłębi integrację międzypokoleniową.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz załącznikami potrzebnymi do zgłoszenia uczestników.

Zapraszamy do udziału!


Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

XI Konferencja Regionalna:
Technologie i metody. Inspirujące pomysły i rozwiązania

Organizator: RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Co?

Jedenasta edycja cieszącej się ogromną popularnością bezpłatnej konferencji edukacyjnej.

Spektrum poruszanych problemów, dobrych praktyk i inspiracji jest szerokie: od obiecujących rozwiązań technicznych poprzez elementy praktycznej metodyki pracy zdalnej aż po ciekawe wystąpienie na temat popandemicznych problemów z uczniami.

Dla kogo?

Dla nauczycieli różnych przedmiotów i rodzajów zajęć przede wszystkim w szkole podstawowej (ale zdecydowanie nie tylko). Dla osób, które: prowadzą zajęcia i spotkania zdalne z uczniami; przygotowują multimedialne materiały edukacyjne dla uczniów; prowadzą dziennikarskie, filmowe, radiowe itp. koła zainteresowań i zespoły.

Kiedy?

Sobota, 11 grudnia 2021 r. od godz. 10:00 do 15:00 (online)

Więcej informacji:

Zapisy:

Program:

Zapraszamy!

Lechosław Hojnacki

Tagi: , , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Wystawa współczesnego polskiego malarstwa może być ciekawym punktem wyjścia do przygotowania lekcji szkolnych na różne tematy.

„Bliżej sztuki” to program z zakresu edukacji artystycznej o sztuce współczesnej przeznaczony dla nauczycieli, organizowany we współpracy z Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej.

Celem spotkań jest wprowadzenie odbiorcy w przestrzeń współczesnej kultury oraz dzielenie się wiedzą i narzędziami edukacyjnymi pomocnymi w jej zrozumieniu i odczytywaniu. Chcemy ukazać wiele możliwości płynących z kontaktu ze sztuką współczesną i wskazać, że wystawy w Galerii Bielskiej BWA sprawdzą się jako punkt wyjścia dla lekcji szkolnych prowadzonych zarówno w przestrzeni galerii jak i samodzielnie w szkole.

Pierwsze spotkanie – 17 listopada 2021 r. – przeznaczone jest dla nauczycieli plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Kolejne spotkanie – 24 listopada 2021 r. – dedykowane będzie nauczycielom z pozostałych dziedzin kształcenia. Oba spotkania połączone będą z oprowadzaniem po wystawie 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień.


Temat spotkania:
Jak czytać sztukę współczesną?
Plama, kreska, niedomalowanie – czy to element przypadkowy czy też przemyślany gest artystyczny? Kluczowe zagadnienia malarskie na podstawie obrazów 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień.

Prowadzący:

 • Joanna Stryjewska – historyk sztuki, Galeria Bielska BWA
 • Michał Gąsior – kulturoznawca, Galeria Bielska BWA
 • Dorota Babińska-Waluś – doradca metodyczny z plastyki, RODN „WOM” w Bielsku-Białej
 • Elżbieta Szczypka – doradca metodyczny z plastyki, RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Szkolenia stanowią część programu edukacyjnego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i Galerii Bielskiej BWA i są bezpłatne.

Zgłoszenia:

Informacja na stronie Galerii Bielskiej BWA:

Zapraszamy!

Dorota Babińska-Waluś
Elżbieta Szczypka

Tagi: , ,

Informatyka

Szanowni Państwo!

Nasz Ośrodek organizuje nową formę doskonalenia dla czynnych zawodowo nauczycieli prowadzących zajęcia z robotyki w szkołach podstawowych – Kurs doskonalący: Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z robotyki.

Propozycja ta jest naszą formą wsparcia nauczycieli ze szkół podstawowych, w których:

 • już są prowadzone zajęcia z robotyki;
 • planowane są zajęcia z robotyki w związku z udziałem szkoły w programie „Laboratoria Przyszłości” – https://gov.pl/laboratoria.

Zapraszamy szczególnie nauczycieli z województwa śląskiego.
Jest to związane z koniecznością dojazdu do Bielska-Białej na wybrane zajęcia oraz ze względu na planowane obserwacje wybranych zajęć w szkołach uczestników kursu.


Spotkanie #01 w ramach kursu jest planowane na (zmiana terminu):
30 listopada 2021 (wtorek) od 16:00 do 19:45 (Platforma Zoom)

Temat Spotkania #01:
Miejsce zajęć z robotyki we współczesnej dydaktyce szkół polskich

Ponadto omówione zostaną sprawy organizacyjne, w tym:

 • Tematyka zaplanowanych spotkań (zajęć dydaktyczno-metodycznych)
 • Zasady rozliczenia zajęć praktycznych prowadzonych przez uczestników kursu z uczniami w szkołach
 • Zasady prowadzenia obserwacji wybranych zajęć (i ich omówienia)

Więcej informacji i zapisy:

Uczestnik kursu musi posiadać konto w systemie obsługi szkoleń RODN „WOM” w Bielsku-Białej i mieć do niego dostęp.

Rejestracja nauczyciela w systemie – założenie nowego konta:

Zapraszam do udziału w kursie!

Wojciech Zuziak – kierownik kursu

Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , , , , ,

W dniu 27 października 2021 r. w naszym Ośrodku odbyła się konferencja:

Wydarzenia we wschodnich województwach II RP w okresie II wojny światowej
oraz w województwach lubelskim i rzeszowskim po 1945 roku

Wśród znamienitych gości konferencji były obecne Panie:

 • Danuta Skalska – Rzecznik Światowego Kongresu Kresowian,
 • Ewa Węglarz – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą,
 • Ewa Żak – Radna do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Priorytetowym celem konferencji było zachęcenie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie Wołyń – pamięć pokoleń.

Konkurs ten ma na celu pogłębienie wiadomości uczestników, dotyczących zagadnień związanych z ludobójstwem dokonanym na Polakach oraz obywatelach II Rzeczypospolitej także innych narodowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej i bezpośrednio po niej.

Celem konkursu jest też zapewnienie pamięci o ludobójstwie z perspektywy współczesnej młodzieży.

Organizatorami Konkursu są:

 • Pan Michał Wójcik – Poseł na Sejm RP,
 • Pani Beata Kempa – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Pani Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 • Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu,
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z siedzibą w Bytomiu,
 • Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka oraz patronatem naukowym Instytutu Pamięci Narodowej.

Wykład, który stanowił podbudowę merytoryczną i źródło inspiracji do udziału w konkursie wygłosił Marek Łukasik – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Po wykładzie uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem konkursu i możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród. Organizatorzy przewidzieli m.in. wyjazd laureatów konkursu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Do pobrania (plik pdf):

Urszula Rukasz

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej przy współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Czechowicach-Dziedzicach.

Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z historią stanu wojennego w Polsce w latach 1981–1983, przybliżenie i upamiętnienie postaci uczestników wydarzeń 13 grudnia 1981, popularyzacja wiedzy o wolnym słowie i kolportażu ulotek oraz o działalności NSZZ „Solidarność”.

Nasz konkurs wpisuje się w ogłoszone przez MEiN priorytetowe kierunki realizacji oświatowej polityki państwa (1 i 2) i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami potrzebnymi do zgłoszenia uczestników:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dorota Babińska-Waluś
Elżbieta Szczypka

Tagi: , , ,

NauczycielkaRozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela. Seminaria przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Spotkania mają na celu wspomóc młodego nauczyciela na początku jego drogi zawodowej. Stanowią dobre podłoże do zainicjowania sieci wzajemnej współpracy i dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem zawodowym.

W ramach spotkań omawiana będzie tematyka z zakresu prawa oświatowego, awansu zawodowego, dokumentacji szkolnej oraz metod pracy z uczniami. Zdobyta wiedza ma stanowić podstawę do przygotowania nauczycieli do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz ułatwić start w życie zawodowe nauczyciela.

Więcej informacji znajdą Państwo na: https://www.wombb.edu.pl/?page_id=3070

Zapraszamy!

Tagi: ,

Logotyp: Śląskie. Inwestujemy w talenty

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin II naboru Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” w roku szkolnym 2021/2022, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem niniejszego projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic ze szkół ponadpodstawowych (licea i technika), szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczących się na terenie województwa śląskiego, poprzez wsparcie stypendialne, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami.

Stypendia w wysokości 5 000,00 zł udzielane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Termin naboru został ustalony na okres: od 20 września 2021 r. do 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej projektu: https://efs-stypendia.slaskie.pl/.

Uczniowie i uczennice zainteresowani/ne otrzymaniem stypendium, spełniający/ce kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) przez elektroniczną platformę ePUAP lub wysłać je pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu.

W aktualnym naborze Wnioskujący mają możliwość przygotowania wniosku za pomocą Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium. Aplikacja ułatwi proces aplikowania o stypendium oraz pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów.

Stypendia zostaną przyznane uczniom i uczennicom z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach oceny wniosków. Ilość przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

Zachęcamy do udziału w naborze!

Tagi:

SNM - nowe logoW imieniu Zarządu Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki serdecznie zapraszamy na XVII Regionalną Konferencję „Na dobry początek roku szkolnego 2021/2022”.

TERMIN:
25 września 2021 r. (sobota), godz. 9:00 – 13:00

MIEJSCE:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25

PROGRAM I SPRAWY ORGANIZACYJNE:

REJESTRACJA:

Zapraszamy!

Aleksandra Filuś

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej informuje, że prowadzi rekrutację uczestników kursu nadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy na podstawie Dz.U. Nr 139, poz. 1132 (par. 11, ust. 2) NAUCZYCIELE MUSZĄ ODNAWIAĆ UPRAWNIENIA co 5 lat.

Proponujemy zainteresowanym nauczycielom udział w kursie zaplanowanym do realizacji w terminie 15, 16 i 17 października 2021 r. Koszt całkowity szkolenia wynosi 480 zł od osoby.

Zainteresowane udziałem osoby prosimy o zgłaszanie się przez system e-rejestracji:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602896

Informacji udziela Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej:

Cecylia Borowska – kierownik kursu

Tagi:

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego jest szczególnym rodzajem konsultacji społecznych umożliwiających mieszkańcom Województwa Śląskiego współdecydowanie o wydatkowanych środkach z budżetu Województwa Śląskiego zgodnie ze zidentyfikowanymi przez nich potrzebami i oczekiwaniami.

Zgłoszone propozycje zadań zostaną (…) poddane pod głosowanie mieszkańców Województwa Śląskiego. Wybrane zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa Śląskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Źródło: Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://bo.slaskie.pl/

Panel do głosowania jest dostępny pod adresem: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Tagi: , ,

Wielokulturowa historia Bielska i Białej

Wielokulturowa historia Bielska i Białej obfituje w postacie niezwykłych kobiet: pierwszej lekarki w Cesarstwie Austro-Węgierskim, skandalicznej pisarki i przyjaciółki Witkacego, żony Karola Korna, czy pracownicy banku, która zamieszkała w pustelni i ma proces beatyfikacyjny.

Z okazji 70-lecia połączenia Bielska i Białej nasz ośrodek zorganizował dwie konferencje metodyczne dla nauczycieli, ukazujące historię miasta z kobiecej perspektywy.

Podczas dwudniowego szkolenia podążaliśmy śladem bohaterek i ich przyjaciół zasłużonych dla historii Bielska i Białej. Nasza trasa wiodła od Placu Chrobrego po bielski Ratusz, a także na Cmentarz Żydowski w Bielsku-Białej.

Agnieszka Pollak-Olszowska

Tagi: , ,

Otwarcie Pracowni Aktywnej Edukacji

21 czerwca 2021 r. odbyła się w naszym Ośrodku uroczysta inauguracja „Pracowni Aktywnej Edukacji”. Jest to przedsięwzięcie sfinansowane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

W ramach projektu, którego wartość wyniosła 190 000 zł, utworzone zostały pracownie pozwalające nauczycielom na doświadczenie aktywnego uczenia się w trzech obszarach edukacji: fizyczno-technicznej, humanistyczno-artystycznej i matematyczno-informatycznej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych:

 • Beata Białowąs – członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 • Ewa Żak – Radna Sejmiku Województw Śląskiego,
 • Danuta Maćkowska – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Podczas spotkania Władysław Mąsior – dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej przedstawił genezę i realizację projektu. Jedną z inspiracji Pracowni były wyniki badań wskazujące, że najlepszym sposobem na budowanie w uczniach poczucia pewności siebie w przedmiotach STEAM (czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) jest uczenie się przez praktykę i współpracę, metodą projektową.

Pomysł jest także wynikiem doświadczeń konsultantów Ośrodka, które zdobyli prowadząc różnorodne zajęcia z nauczycielami i uczniami, podczas których wykonywane były doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, konstruowano i programowano roboty, a klocki wspomagały wyobraźnię i twórczość.

W ramach realizacji zadań finansowanych z projektu zostały pomalowane korytarze i klatka schodowa w budynku, w którym mieszczą się nasze pracownie. Sale dydaktyczne zostały odświeżone, umeblowane i objęte siecią Wi-Fi o wysokich parametrach. Wyposażenie pracowni zapewnia możliwość szybkiej zmiany aranżacji wnętrza. Nasze pracownie mają charakter mobilny i chociaż z założenia mają one służyć organizacji form stacjonarnych, to można ich potencjał wykorzystywać w edukacji i doskonaleniu zdalnym.

W pracowni matematyczno-informatycznej planujemy wykorzystywać pełny zakres rozwiązań LEGO Education. Wyposażenie pracowni przyrodniczo-technicznej umożliwia odkrywanie praw fizyki i chemii z wykorzystaniem klasycznych i nowoczesnych środków kształcenia. Połączenie dwóch technologii – tradycyjnej (klocki) i nowoczesnej (multimedia) będzie sprzyjać rozwijaniu kreatywności uczestników zajęć w pracowni humanistyczno-artystycznej.

Więcej szczegółów w prezentacji, do obejrzenia której zachęcamy oraz podczas zajęć, na które zapraszamy po wakacjach.

Władysław Mąsior

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Konkurs Matematyka jest wszędzie. Edycja 10.

Szanowni Państwo,
prezentujemy wyniki tegorocznej, 10. edycji konkursu „Matematyka jest wszędzie”.

Konkurs przeprowadzony został w formie on-line. Uczestnicy zaprezentowali swoje prace za pomocą nagrań wideo.

Udział w konkursie wzięło 40 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. W każdej z trzech kategorii przyznano jedną nagrodę główną oraz wyróżnienie.

Szczegółowe wyniki: https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie

Aleksandra Filuś

Tagi: , ,

Poszukiwanie SKARBÓW PRZYRODY może odbywać się na wiele sposobów…

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Ziemi 2021 zapraszamy do zapoznania się z informatorem o regionalnej edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim:

„Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza”. Wydawca: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice 2020. 

Wydawnictwo prezentuje aktualną przyrodniczą ofertę edukacyjną realizowaną przez instytucje, organizacje społeczne inne podmioty z naszego regionu, w tym RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

Informator dostępny jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Elektroniczną wersję publikacji można obejrzeć na stronie https://www.sbc.org.pl/…/publication/482398/edition/452020.

Zadbajmy razem o wspólne dziedzictwo kulturowe i­ przyrodnicze!

Zachęcamy również do udziału w webinarium, organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które odbędzie się 22 kwietnia br. o godz. 12:00.
https://lekcjezklimatem.pl/

Webinarium poprowadzą Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Klimatycznej.
Wydarzenie potrwa ok. 1,5 godziny i będzie dostępne na stronie lekcjezklimatem.pl do czerwca br.

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na bezpłatną konferencję online:

Nowy system przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz planowane zmiany w ich organizacji – Formuła 2019.

Termin i miejsce: 22.04.2021, od 15:30 do 17:30,  platforma ZOOM

Tematyka konferencji obejmuje:

 • Przybliżenie nowej formuły egzaminów zawodowych – Formuła 2019 oraz systemu ich przeprowadzania.
 • Organizację egzaminów w oparciu o system SIOEPKZ.
 • Przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego w oparciu o nową podstawę programową – 2019.

Adresaci konferencji to:

 • dyrektorzy,
 • kierownicy szkolenia praktycznego,
 • nauczyciele ponadpodstawowych szkół kształcących w zawodach,
 • nauczyciele Centrów Kształcenia Zawodowego.

Zapisy uczestników:

Zapraszam!

Grzegorz Telok

 

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

X KONFERENCJA REGIONALNA
Technologie w pracy zdalnej i nie tylko. Inspirujące pomysły i rozwiązania


Co?
Dziesiąta edycja cieszącej się ogromną popularnością bezpłatnej konferencji z warsztatami dla nauczycieli (online).

Kiedy?
24 KWIETNIA 2021 (sobota) online!

Dla kogo?
Dla uczących w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy 1-8) nauczycieli różnych przedmiotów i rodzajów zajęć (nie tylko informatycznych), zainteresowanych:

 • nowoczesnymi metodami włączania technologii do swojego warsztatu pracy;
 • twórczym wykorzystaniem doświadczeń edukacyjnych i technologicznych z okresu szkolnej kwarantanny w dalszej pracy;
 • podniesieniem jakości i skuteczności swoich zajęć zdalnych z uczniami.

Dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów szukających inspiracji do gier, zabaw i innych aktywności motywujących, stymulujących rozwój myślenia logicznego i kreatywności.

Dla tych, którzy mają dzieci w wieku 6-15 i są świadomi, jak ważne jest dla ich własnych dzieci rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, radości tworzenia i współpracy.

Także dla członków kadry kierowniczej szkół i placówek szukających inspiracji do rozwoju własnej placówki.

Gdzie?
Online. Na platformie Zoom.


Zapraszamy!

Lechosław Hojnacki, Jolanta Biernat,
Aleksandra Filuś, Wojciech Zuziak

Tagi: , , , ,

dr hab. Marek Bernacki

dr hab. Marek Bernacki

Nie trzeba przywoływać znanego przysłowia, by zdawać sobie sprawę, że często o miejscach, w których żyjemy, nie wiemy zbyt wiele. Tradycja, historia, kultura regionu są nie tylko tym, co może łączyć mieszkańców miasta i jego okolic, ale i ważnym składnikiem tożsamości. Szczególne powołanie instytucji badawczych mogą stanowić z jednej strony działania związane z pogłębianiem wiedzy o regionie, z drugiej – jej propagowanie. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej dba o realizację tych zadań od lat.

25 marca 2021 r. gościliśmy w naszym Ośrodku dr. hab. Marka Bernackiego, wieloletniego dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH (w latach 2012-2020), profesora uczelnianego w Katedrze Polonistyki, a obecnie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo w ATH. Wygłosił on wykład dla nauczycieli:

Literatura i kultura Bielska-Białej w dydaktyce.

Prelekcja prezentowała badania naukowe łącząc je z praktyką nauczania języka polskiego, historii, religii. Przedstawione informacje o pracach literaturoznawców z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dotyczących literatury i kultury Bielska-Białej oraz obszerna bibliografia (literatura, historia, sztuka) znacząco wzbogacają wiedzę o regionie i stanowią ważny materiał do wykorzystania w dydaktyce.

Pomnik Kazimiery Alberti

Pomnik Kazimiery Alberti

Zaproponowane przez Profesora scenariusze lekcji o tematyce regionalnej są istotnym i wartościowym uzupełnieniem przedstawionych treści. Prof. Bernacki mówił przy tej okazji o Stanisławie Goli – bielskim poecie, który marzył o Nagrodzie Nobla, o Kazimierze Alberti – pisarce i niestrudzonej animatorce życia kulturalnego w międzywojniu oraz o bielskich pomnikach, świadkach złożonej historii w kontekście tożsamości mieszkańców miasta.

W konferencji wzięli udział nauczyciele z Bielska-Białej i innych miast województwa śląskiego (m.in. Brenna, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Jaworzno, Trzebinia, Żywiec). W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili zarówno treści, jak i sposób ich prezentowania oraz przydatność w codziennej pracy. Na życzenie uczestników planujemy kolejne spotkania o tej tematyce.

dr hab. Dorota Siwor


Materiały z wykładu znajdują się na Portalu polonisty.

Tagi: ,

Wielkanoc 2021 - życzenia

Tagi: ,

Warsztaty online o tematyce wielkanocnej

Serdecznie zapraszamy na warsztaty online „Twórcze klimaty” o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek woskiem.

Wielkanoc jest świętem odrodzenia się życia człowieka poprzez śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa oraz przyrody – po śnie zimowym.

Święta Wielkiej Nocy obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Wciąż jednak święcimy palmy, pokarmy, malujemy pisanki i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek. Wielkanocne zwyczaje ludowe to część naszej tradycji.

Zapraszamy do udziału w warsztatach online: obejrzenia filmu instruktażowego (powyżej) oraz wykonania proponowanych pisanek wielkanocnych.

Aleksandra Bury – prowadząca warsztaty
Dorota Babińska-Waluś i Elżbieta Szczypka – doradczynie metodyczne z plastyki


Aleksandra Bury – prowadząca warsztaty – polonistka, długoletnia nauczycielka i wychowawczyni w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu, pasjonatka historii lokalnej, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów LO im. M. Kopernika w Żywcu.

Tagi: , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close