Aktualności

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej proponuje szkolenia dla nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją przygodę z robotyką w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia stacjonarne (warsztaty w małych grupach) w naszym Ośrodku w Bielsku-Białej:

28 października 2022 (piątek) od 16:00 do 19:00
Programowanie robotów w języku Python. Jak rozpocząć pracę z zestawem LEGO® Education SPIKE™ Prime?
Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603685

09 listopada 2022 (środa) od 16:00 do 19:00
Wizualne programowanie robotów. Roboty LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 na zajęciach w szkole podstawowej
Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603684

14 listopada 2022 (poniedziałek) od 17:00 do 19:15
3-2-1 – SPIKE™ Prime. Wizualne programowanie robotów (klasy 4-8 SP)
Prowadząca: mgr Anna Fryś (doradca metodyczny z informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604098

16 listopada 2022 (środa) od 16:00 do 18:15
3-2-1 – SPIKE™ Essential. Wizualne programowanie robotów (klasy 1-3 SP)
Prowadząca: mgr Anna Fryś (doradca metodyczny z informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604152

14 grudnia 2022 (środa) od 16:00 do 19:00
3-2-1 – SPIKE™ Prime. Wizualne programowanie robotów – poziom średniozaawansowany (klasy 4-8 SP)
Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604153


Zapraszamy do włączenia się w działania podejmowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

Ściśle tajne – ściśle fajne
Sieć dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe.
Prowadzące zajęcia: mgr Jolanta Biernat (konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej), mgr Anna Fryś (doradca metodyczny z informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604076

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki
Sieć dla nauczycieli wykorzystujących pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
Prowadzący: mgr Anna Fryś (doradca metodyczny z informatyki), mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604099


Zapraszamy również do wzięcia udziału w drugiej edycji kursu doskonalącego Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z robotyki (klasy 1-3 SP i 4-8 SP).

Kurs ten ma w szczególności na celu: wsparcie nauczycieli rozpoczynających prowadzenie zajęć z robotyki; poprawę efektywności prowadzenia takich zajęć; właściwe wykorzystanie posiadanych w szkole zasobów dydaktycznych.

Prowadzący zajęcia: mgr Jolanta Biernat (konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej), mgr Aleksandra Filuś-Mąsior (konsultant ds. matematyki i fizyki), mgr Wojciech Zuziak (konsultant ds. informatyki)

Liczba godzin: 40 (zajęcia dydaktyczno-metodyczne) + 60 (zajęcia praktyczne z uczniami)
Przewidywany termin zajęć: od stycznia 2023 do czerwca 2023

Uwaga: Kurs nie nadaje nowych formalnych uprawnień.
Więcej informacji i zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603964


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , , , , , , , ,

Czerwona róża

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, stabilizacji i spokoju oraz jak najlepszych wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej!

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka

Tagi:

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp
Szanowni Państwo!

Trwają zapisy do sieci współpracy: Narzędzia TIK w pracy zdalnej na lekcjach przedmiotów humanistycznych w SP i SPP.

Zajęcia odbywają się w ostatni czwartek miesiąca – stacjonarnie, w pracowni komputerowej – w godzinach: 15.30–17.00.

Cele sieci:

 • wymiana doświadczeń w zakresie narzędzi TIK do pracy zdalnej;
 • wspólne generowanie pomysłów, testowanie i ćwiczenie nowych narzędzi;
 • stworzenie banku pomysłów i rozwiązań.

A ponadto realizacja 7. kierunku polityki oświatowej państwa: Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Link do zapisów:

Zapraszamy!

Tagi: , ,

Stop cukrzycy - znakCukrzyca to choroba przewlekła często występującą u dzieci i młodzieży i dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że w każdej placówce oświatowej możemy zetknąć się z co najmniej jednym cukrzykiem.

Nauczyciel, wychowawca, specjalista, pracownik szkoły powinien posiadać podstawową wiedzę na temat tej choroby, aby w razie potrzeby podjąć właściwe działania zapewniające bezpieczeństwo podopiecznym.

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, specjalistów i innych pracowników placówek oświatowych na bezpłatne szkolenie:

Dziecko i uczeń z cukrzycą w szkole/placówce oświatowej.

W czasie spotkania, które poprowadzi dr med. Grzegorz Honisz – przedstawiciel Zakonu Maltańskiego, Maltańskiej Służby Medycznej – podejmiemy następującą tematykę:

 • Znaczenie cukrzycy typu 1 i 2 u dzieci i młodzieży w szkołach.
 • Ogólne zasady postępowania z osobami chorującymi na cukrzycę typu 1.
 • Zasady opieki i pomocy chorym na cukrzycę typu 1 ze szczególnym uwzględnieniem niedocukrzenia jako stanu potencjalnie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia oraz hiperglikemii.

Ważnym elementem spotkania będzie możliwość skorzystania z praktycznych zajęć/ćwiczeń obejmujących między innymi badanie poziomu cukru, obsługę i zastosowanie glukometru.

Szkolenie odbędzie się we wtorek – 11 października 2022 r. (zmiana terminu!) – w godzinach od 16.00 do 17.30 w siedzibie Ośrodka w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, w sali nr 11.

Link do zapisów:

Zapraszamy!

Tagi: ,

SNM - nowe logo

W imieniu Zarządu Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki serdecznie zapraszamy na:

XVIII Regionalną Konferencję
Na dobry początek roku szkolnego 2022/2023.
30 lat Bielskiego Oddziału SNM

TERMIN:
24 września 2022 r. (sobota), godz. 9:00–13:00

MIEJSCE:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25

PROGRAM I SPRAWY ORGANIZACYJNE:

REJESTRACJA:

Zapraszamy!

Tagi: , , ,

Logotyp RODN WOM w Bielsku-BiałejSzanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą odpłatnych form doskonalenia i dokształcania – dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie – przygotowaną przez nasz Ośrodek na rok szkolny 2022/2023.

Proponowana tematyka uwzględnia bieżące kierunki polityki oświatowej państwa, założenia planu nadzoru oraz jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez nas potrzeby edukacyjne regionu. Na prezentowaną ofertę Ośrodka składają się:

 • kursy kwalifikacyjne i kursy nadające uprawnienia,
 • kursy doskonalące,
 • warsztaty.

Zajęcia planowane są w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym, a przy ich organizacji stosowane będą aktualnie obowiązujące normy sanitarne. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, po uzgodnieniu tego z uczestnikami i osobami prowadzącymi zajęcia, dla części form stacjonarnych przewidujemy możliwość przejścia na tryb zdalny.

Wszyscy uczestnicy uzyskują świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu formy zgodne z przepisami, na podstawie których została ona zorganizowana.

Prezentowany katalog jest otwarty, na bieżąco modyfikujemy i uzupełniamy ofertę, w odpowiedzi na propozycje tematów płynące z Państwa strony. Aktualne, szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w e-mailach kierowanych do szkół i placówek, a także w biuletynie informacyjnym, który wysyłamy bezpośrednio na adresy mailowe osób albo szkół/placówek, które wyrażają na to zgodę.

Na stronie internetowej w pasku wyboru „Szkolenia”, w zakładce „Najbliższe szkolenia” umieszczone są te formy, dla których ustalona została data zajęć. W tej zakładce sukcesywnie pojawiać się będą również formy z oferty, dla których wyznaczone zostały przybliżone do miesiąca, planowane terminy zajęć. W przypadku szkoleń prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych o dacie rozpoczęcia zajęć decyduje zebranie wystarczającej liczby chętnych, a informację o terminach realizacji przekażemy zainteresowanym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem.

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z Pracownią Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, pokój 104, w godz. 8.00–15.00:

Przypominamy jednocześnie, że opłaty za kursy kwalifikacyjne i wskazane w rozporządzeniu formy doskonalenia (np. kursy, wykłady, warsztaty), na które dyrektor szkoły lub placówki kieruje nauczyciela, mogą być w części lub w całości finansowane ze środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Mamy nadzieję, że skorzystanie z naszej oferty będzie skutecznym wsparciem w realizacji zadań edukacyjnych przez Państwa realizowanych.

Życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym!

Władysław Mąsior – Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Więcej informacji o ofercie indywidualnej szkoleń dla nauczycieli:

Tagi:

Logotyp RODN WOM w Bielsku-BiałejSzanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń rad pedagogicznych przygotowaną przez nasz Ośrodek.

Proponowana tematyka szkoleń uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 oraz jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne naszego regionu. Prezentowany katalog jest otwarty i w ciągu roku będzie wzbogacany. Jesteśmy też gotowi na modyfikację tematyki ujętych w nim szkoleń oraz na przygotowanie innych, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem szkoły/placówki.

Zajęcia planowane są z zasady w trybie stacjonarnym (ich realizacja w Państwa szkołach i placówkach musi odbywać się z zachowaniem aktualnie obowiązujących norm sanitarnych, w tym dopuszczanej liczebności grup w salach). W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, po uzgodnieniu tego z uczestnikami i osobami prowadzącymi zajęcia, dla części form stacjonarnych przewidujemy możliwość przejścia na tryb zdalny.

Zamówienia szkół/placówek na szkolenia rad pedagogicznych można składać cały rok poprzez stronę internetową Ośrodka – zakładka „Szkolenia”. W celu zamówienia szkolenia niezbędne jest założenie konta szkoły/placówki.

Po zakończeniu szkolenia każdy jego uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z wymogami MEiN.

Więcej informacji można uzyskać w Pracowni Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, pokój 104, w godz. 8.00–15.00:

Mamy nadzieję, że skorzystanie z naszej oferty będzie skutecznym wsparciem w realizacji zadań edukacyjnych, jakie przed Państwem stoją, w tym w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

Życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym!

Władysław Mąsior – Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Więcej informacji o ofercie szkoleń dla rad pedagogicznych:

Tagi:

Bielsko-Biała, pl. Bolesława Chrobrego

Wielokulturowa historia Bielska i Białej obfituje w postacie niezwykłych kobiet: pierwszej lekarki w Cesarstwie Austro-Węgierskim, skandalicznej pisarki i przyjaciółki Witkacego, żony Karola Korna, czy pracownicy banku, która zamieszkała w pustelni i ma proces beatyfikacyjny.

Nasz ośrodek początkiem lipca, zorganizował konferencję metodyczną dla nauczycieli z Polski i Ukrainy, w czasie której podążaliśmy śladem bohaterek i ich przyjaciół zasłużonych dla historii Bielska i Białej. Nasza trasa wiodła od Placu Chrobrego po bielski Ratusz.

Niezapomnianym przeżyciem była także wizyta w Wyznaniowej Gminie Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Agnieszka Pollak-Olszowska


Galeria zdjęć:

 

Tagi: , ,

Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki, która odbędzie się w dniach 7–10 września 2022 r. w Oświęcimiu.

Temat konferencji:
Kształcenie matematyczne wobec wyzwań współczesnego świata

Organizatorzy wydarzenia:

 • Instytut Informatyki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego
  w Oświęcimiu
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji i zapisy:

XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki

Tagi: , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Dotyczy kwalifikacji NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU
„EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”!

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej informuje, że prowadzi rekrutację uczestników kursu nadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy na podstawie Dz.U. Nr 139, poz.1132 (par.11, ust.2) NAUCZYCIELE EDB MUSZĄ ODNAWIAĆ UPRAWNIENIA z zakresu udzielania pierwszej pomocy co 5 lat.

Proponujemy zainteresowanym nauczycielom udział w kursie stacjonarnym, zgodnie z przepisami prawa. Koszt całkowity szkolenia wynosi ok. 500 zł od osoby.

Terminy realizacji kursu uzależnione są od przebiegu rekrutacji. Możliwa jest realizacja w sierpniu, wrześniu lub październiku. Po skompletowaniu grupy zawiadomimy o terminach.

Zainteresowane udziałem osoby prosimy o zgłaszanie się przez system e-rejestracji:

Informacji udziela Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej:

Zapraszamy!

Cecylia Borowska – kierownik kursu

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej proponuje cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją przygodę z robotyką w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zapraszamy na zajęcia stacjonarne (warsztaty w małych grupach) w ramach oferty wakacyjnej naszego Ośrodka:

Wojciech Zuziak


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , ,

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wynikającym z obecnej sytuacji, tj. zwiększonej liczby uczniów z Ukrainy w polskich szkołach, organizujemy kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli.

Zajęcia – obejmujące 40 godzin lekcyjnych – będą odbywały się 2 razy w tygodniu, w trybie hybrydowym (stacjonarnie lub na platformie ZOOM). Część materiałów będzie też dostępna na Clasroomie.  Prowadzącą jest native spiker z przygotowaniem metodycznym, Pani Maryna Kyryliuk.

Istnieje możliwość opłaty w 2 ratach.

To dla Państwa doskonała okazja, by poznać słownictwo pomocne w codziennej komunikacji zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami (taka też tematyka będzie wiodąca na kursie) – wiele osób uczestniczących w naszych szkoleniach zgłaszało taką potrzebę w ankietach ewaluacyjnych.

Szczegółowa tematyka kursu, warunki uczestnictwa i zapisy na stronie:


Zapraszamy na powtórzone bezpłatne zajęcia pokazowe, które odbędą się 20 czerwca 2022 (poniedziałek) o godz. 16.00 na platformie ZOOM.

Więcej informacji i zapisy na stronie:

Katarzyna Zioła-Zemczak

Tagi: , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo,

nauczyciele-doradcy metodyczni i nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Bielsku-Białej przygotowali na okres zbliżających się wakacji bogatą ofertę form doskonalenia.

Poniżej podajemy link do całościowego harmonogramu szkoleń, aby mogli Państwo wcześniej zaplanować swoje uczestnictwo w zajęciach:

Niezależnie od tego wykazu, w zakładce Najbliższe szkolenia będą sukcesywnie pojawiać się wymienione w harmonogramie wydarzenia i w tym miejscu można będzie zapisać się na daną formę.

Liczymy, że nasze propozycje zainteresują Państwa.

Zapraszamy!

Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: ,

Szanowni Państwo,

wyniki tegorocznej, 11. edycji konkursu „Matematyka jest wszędzie” (temat roku: „Matematyka w rzemiośle”) dostępne są pod adresem:

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom!

Aleksandra Filuś-Mąsior

Tagi: , , ,

Kalejdoskop Belfra - logotyp

Kalejdoskop Belfra Nr 2 (6) 2022:
Innowacje pedagogiczne – dobre praktyki


Drodzy Czytelnicy!

Po niedługiej przerwie mamy przyjemność po raz kolejny wystąpić w nowej odsłonie „Kalejdoskopu Belfra”. Bardzo się cieszymy, że odpowiedzieli Państwo na nasze propozycje i nadesłali opisy swoich innowacji pedagogicznych. Parę lat temu zmieniły się przepisy prawa oświatowego dotyczące działalności innowacyjnej. Straciło moc rozporządzenie regulujące te kwestie oraz sprawiające, że innowacja była mocno sformalizowana.

Dziś działalność innowacyjna została wpisana w „codzienne” funkcjonowanie szkoły, a to oznacza, że każdy nauczyciel musi w swojej pracy wprowadzać nowatorskie rozwiązania.

Jak rozumieć pojęcie innowacji, jakie są rodzaje tego typu działalności, jak wreszcie się za nią zabrać – o tym więcej w artykułach doradczyń naszego Ośrodka – Anny Telok, Jolanty Klajmon i Danuty Sewery. Poprowadzą one Państwa „krok po kroku” (dosłownie w pięciu krokach) przez proces planowania, wdrażania i ewaluacji innowacji.

Czytaj więcej ›

Tagi:

Kalejdoskop Belfra - logotyp

Kalejdoskop Belfra Nr 1 (5) 2022:
Praca z uczniem wykazującym trudne zachowania


Drodzy Czytelnicy!

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszego kwartalnika. Tym razem poruszamy w nim kwestie związane z zachowaniami trudnymi ucznia. Jak sobie radzić w sytuacjach, gdy nasz podopieczny nie potrafi opanować emocji, gdy jego zachowania wykraczają poza normy? Jak interpretować takie sytuacje – czy zawsze są one wyłącznie przejawem złej woli, a może raczej formą zwrócenia na siebie uwagi? O tym więcej przeczytacie Państwo w artykułach Katarzyny Mrówki, która pisze, jak wygaszać zachowania nieakceptowalne społecznie u dzieci z Zespołem Aspergera, a także Magdaleny Bielenin w tekście zatytułowanym Zachowania trudne u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Jolanta Mysińska natomiast nakłoni nas, byśmy „łapali” naszych uczniów na dobrym – czyli innymi słowy chwalili za to, co dobre, a ignorowali to, co niewłaściwe.

Czytaj więcej ›

Tagi:

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Co?
XII Konferencja Regionalna:
Technologie i metody. Inspirujące pomysły i rozwiązania

Kolejna edycja popularnej, bezpłatnej konferencji dla wszystkich nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza SP. Szczegółowy program oraz informacje o Prelegentach – na witrynie Konferencji: https://tik.wombb.edu.pl/

Zobacz także: pełny program i komplet informacji.

Kiedy?
21 maja 2022 r. (sobota) w godz. 10:00-15:15

Gdzie?
Konferencja online (platforma Zoom)
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=603606

Technologie, to tylko narzędzia, zaś szeroki zakres tematyczny jest już tradycją tej popularnej, inspiracyjnej konferencji.

Tym razem gościmy kilkoro nowych, naprawdę interesujących Prelegentów reprezentujących ważne i nowocześnie działające na rzecz oświaty instytucje.

Zaprezentowane zostaną niezwykle ciekawe tematy ważne dla nas wszystkich. Proponujemy zapoznanie się z programem (jest naprawdę zróżnicowany). Warto zachęcić do udziału nauczycieli różnych przedmiotów i rodzajów zajęć; nie tylko tych zainteresowanych najnowszymi technologiami!

Zapraszamy!

Lechosław Hojnacki

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w RODN „WOM” w Bielsku-Białej odbyła się konferencja Szlakiem gospodarstw edukacyjnych w subregionie południowym województwa śląskiego, w której wzięli udział nauczyciele przedszkoli i szkół różnego typu oraz uczniowie.

Specjalnymi gośćmi były: Radne Sejmiku Województwa Śląskiego – Pani Ewa Żak i Pani Magdalena Cieślar oraz Członek Zarządu Województwa Śląskiego – Pani Beata Białowąs.

W subregionie południowym województwa śląskiego znajdują się 24 obiekty zrzeszone w Stowarzyszeniu Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego i/lub Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Obecni na konferencji nauczyciele mieli okazję poznać cele i działania gospodarstw i zagród edukacyjnych. Gospodarstwa i zagrody oferują bogate programy edukacyjne pozwalające zgłębiać między innymi tajniki życia na wsi, poznać zagadnienia związane z hodowlą roślin i zwierząt, a także doświadczyć piękna twórczości regionalnej.

Podczas zajęć praktycznych jest okazja do posmakowania tradycyjnej żywności, domowej kuchni i regionalnych przetworów. Dzieci i młodzież poznają dawne sposoby produkcji rolniczej i zajęcia gospodarskie, a także ginące zawody. Pobyt w gospodarstwie lub zagrodzie edukacyjnej jest też okazją do zajęć rekreacyjnych, często osnutych na zwyczajach i obrzędach wiejskich.

Konferencji towarzyszyły ekspozycje przybliżające działalność edukacyjną wybranych gospodarstw i zagród. Zaproszeni goście mieli okazję degustować świeży, wiejski chleb ze smalcem, poczuć jak miękka i delikatna jest sierść alpaki i jak trudno utrzymać w dłoni jajo strusia.

Prezentowane obiekty – gospodarstwa i zagrody – mają szansę stać się alternatywnymi dla klasy szkolnej miejscami edukacji. Miejscami, gdzie w przyjaznej atmosferze, w oparciu o praktyczne działanie, w bliskim kontakcie z naturą realizuje się podstawę programową z różnych przedmiotów.

Polecane strony internetowe, gdzie można zapoznać się ze szczegółową ofertą gospodarstw i zagród:

Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych

Jolanta Biernat

Tagi: , ,

PBW Bielsko-Biała - logotyp

Z okazji nadchodzącego Tygodnia Bibliotek, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu” – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w przygotowanych dla Państwa atrakcjach.

Szczególnie polecamy:

W poniedziałek 09.05.2022 od godziny 14.30 odbędzie się konferencja online pt. „Alternatywne metody wspomagania edukacji” dotycząca edukacyjnych możliwości wykorzystania gier planszowych w pracy nauczyciela.
Zapisy online: https://www.pbw.bielsko.pl/index.php/artykuly/1081-tydzien-bibliotek-2

We środę 11.05.2022 od godziny 14.00 zapraszamy na warsztaty oparte na materiałach edukacyjnych i terapeutycznych PUS czyli Pomyśl – Ułóż – Sprawdź.
Zapisy online: https://www.pbw.bielsko.pl/index.php/artykuly/1081-tydzien-bibliotek-2

Wydarzenia w bibliotece będą się odbywać codziennie!

W tym roku, oprócz wyżej wymienionych, przygotowaliśmy dla dzieci i dorosłych spotkania, warsztaty oraz otwarcie pracowni edukacyjnej. Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji znajdują się na stronie biblioteki: https://www.pbw.bielsko.pl/

Zapraszamy!

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim. Z tej okazji, 21 kwietnia 2022 r. w naszym Ośrodku zorganizowano konferencję regionalną: „Mam ciekawy zawód – udział rzemiosła w kształceniu zawodowym”.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z systemem kształcenia praktycznego młodocianych pracowników oraz rolą rzemieślników zrzeszonych w Beskidzkiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w tym systemie kształcenia.

Prelegenci:

 • Grzegorz Telok – przedstawił rolę systemu kształcenia praktycznego w polskim systemie oświaty;
 • Magdalena Bielenin – wskazała na możliwości kształcenia uczniów z dysfunkcjami w szkole zawodowej;
 • Tomasz Krajewski i Grzegorz Stec – przedstawiciele Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości omówili rolę Izby w kształceniu młodocianych pracowników;
 • Jarosław Mitoraj – przedstawił zasady organizacji i realizacji kształcenia praktycznego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 w Bielsku-Białej w oparciu o zakłady rzemieślnicze;
 • Jacek Korczyk – Prezes firmy Skoda Korczyk – podzielił się swoimi refleksjami i doświadczeniem z wieloletniego kształcenia młodocianych pracowników w swojej firmie.

Konferencja była pierwszą z dwóch planowanych konferencji w ramach Roku Rzemiosła w Województwie Śląskim. Następna jest planowana na jesień 2022 r.

Grzegorz Telok – konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , , ,
Top

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close