Budowanie systemu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

ROM-E Metis w Katowicach

Zapraszamy na bezpłatną konferencję organizowaną we współpracy z Departamentem Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

Budowanie systemu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Głównym celem konferencji jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat wczesnych symptomów zaburzeń psychicznych oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Tematyka:

  • wczesne symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży,
  • jak efektywnie wspierać uczniów, rodziców i nauczycieli w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych,
  • jak radzić sobie ze stresem w życiu codziennym.

Termin:
30 listopada 2023 r. w godz. 09:30–13:30

Miejsce:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
przy ul. Legionów 25

Link do zapisów:
https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,9579/t,bielsko.biala.budowanie.systemu.wspierania.zdrowia.psychicznego.dzieci.i.mlodziezy/

Zapraszamy!

Tagi: ,