Ekologiczna Osobowość 2021 Roku jest wśród nas…

Ekologiczną Osobowością Roku 2021 została Pani Gabriela Guściora-Konieczna – członek sieci nauczycieli przyrodników działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko.

Jeden z najważniejszych i największych konkursów w województwie śląskim związany z ochroną środowiska – „Zielone czeki” – został rozstrzygnięty.

Nagrody przyznawane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w pięciu kategoriach:

  1. Ekologiczna osobowość roku
  2. Ekogmina roku
  3. Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku
  4. Inwestycja proekologiczna
  5. Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej

W listopadzie 2021 r. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko zgłosił kandydaturę Pani Gabrieli Guściory-Koniecznej do nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie śląskim w kategorii Ekologiczna osobowość roku.

Działalność Pani Gabrieli Guściory-Koniecznej jest systemową i innowacyjną odpowiedzią na potrzeby edukacji ekologicznej w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i wymogom edukacyjnym, pomaga przygotować ucznia do aktywnego życia społecznego.

Nominowana ma zdolność integrowania ludzi wokół wspólnych celów – jest kreatywna i zaangażowana na rzecz projektów z zakresu strategii czystszej produkcji, racjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, szacunku dla środowiska i jego ochrony.

Pani Gabriela Guściora-Konieczna jest pasjonatem, inicjatorem i koordynatorem szeregu przedsięwzięć, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody, upowszechnienia wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej i społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Można tu wymienić działania takie, jak:

  1. Podejmowanie inicjatyw, cyklicznych akcji i kampanii ekologicznych oraz kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego wynikającej z rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
  2. Wspieranie szkolnej edukacji ekologicznej poprzez tworzenie przestrzeni rekreacyjno-dydaktycznej oraz popularyzowanie nauk przyrodniczych.
  3. Upowszechnianie wytworów projektu „Las dla nas. My dla lasu”.
  4. Integrowanie różnych form działania oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz dialogu międzypokoleniowego, szeroko pojętej edukacji ekologicznej oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

Kandydatura mgr Gabrieli Guściory-Koniecznej do nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie śląskim w kategorii Ekologiczna osobowość roku została poparta przez partnera naszego ośrodka – Nadleśnictwo Bielsko.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Barbara Michałek-Piernik

Tagi: ,