Konkurs „Nieznani bohaterowie czasów II wojny światowej”

SPAK - logotyp

Aktualizacja: 29 listopada 2021 r.

Uwaga nauczyciele i uczniowie zainteresowani konkursem:

„Nieznani bohaterowie czasów II wojny światowej”
Przykłady postaw patriotycznych w kręgu rodziny i społeczności lokalnej w odniesieniu do historii II wojny światowej

Informujemy, że w związku z sugestiami nauczycieli – opiekunów uczniów deklarujących chęć przestąpienia do konkursu – oraz nasilającą się w szkołach sytuacją epidemiczną (Covid-19), co skutkuje wyłączaniem części klas z zajęć stacjonarnych a także utrudnionym bezpośrednim kontaktem nauczyciela z zainteresowanymi uczniami, przedłużamy termin przyjmowania prac konkursowych w formule plastycznej i multimedialnej do 15 stycznia 2022 r.

W załączeniu:

Urszula Rukasz – koordynator konkursu


Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej w związku z tegorocznymi obchodami 82. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego.

Nasz konkurs wpisuje się w ogłoszone przez MEiN priorytetowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa (1 i 2).

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką II wojny światowej w kontekście przeszłości własnej rodziny i środowiska lokalnego. Chcemy zaktywizować uczniów do poszukiwania i zaprezentowania wybranych przez nich bohaterów z najbliższego kręgu rodziny czy społeczności lokalnej z okresu drugiej wojny światowej oraz ukazania przykładów ich postaw patriotycznych, np.: działalności w ruchu oporu czy w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Młodsi uczniowie mogą wyrazić swą ekspresję twórczą, przygotowując pracę plastyczną techniką kolażu, a starsi zaprezentować działalność wybranego przez siebie bohatera w prezentacji multimedialnej lub nakręconym przez siebie filmie.

Udział uczniów w konkursie rozszerzy ich wiedzę z okresu II wojny światowej, dotyczącą losów i historii członków ich rodzin i pogłębi integrację międzypokoleniową.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz załącznikami potrzebnymi do zgłoszenia uczestników.

Zapraszamy do udziału!


Tagi: ,