Przykłady dobrych praktyk

W tym miejscu prezentujemy przykłady dobrych praktyk realizowanych w szkołach i placówkach naszego regionu.

Nauczycieli zainteresowanych upowszechnieniem swoich nowatorskich działań edukacyjnych zapraszamy do:

  • przesłania do Ośrodka materiałów własnych (raport, scenariusz, artykuł naukowy lub popularno-naukowy, esej, studium przypadku, prezentacja itp.) na adres poczta@wombb.edu.pl) oraz
  • pobrania i dostarczenia do Ośrodka karty nowatorskiego działania – wypełnioną w edytorze tekstu, wydrukowaną, podpisaną i opieczętowaną kartę prosimy przekazać pocztą lub osobiście do naszego Ośrodka, a jej wersję elektroniczną (w pliku – bez podpisu i pieczęci) prosimy przesłać w formie załącznika na adres poczta@wombb.edu.pl.
Nauczyciel/szkoła Przedmiot Tytuł
Beata Szwagrzyk,
VIII LO w ZSMiO w Bielsku-Białej
chemia CLIL na lekcjach chemii