Konkurs „Nasze Przedszkole”

Zapraszamy wszystkie przedszkola z naszego regionu do udziału w konkursie „Nasze Przedszkole”. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie makiety z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu. Nagrodą dla zwycięskiego przedszkola będzie zestaw 1000 klocków LEGO® Education przeznaczony dla 1-8 dzieci.

Regulamin konkursu „Nasze Przedszkole”

1.
Konkurs jest przeznaczony dla placówek przedszkolnych z Bielska-Białej, powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

2.
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w formie makiety 3D swojego przedszkola (widok zewnętrzny wraz z okolicą, wybrane pomieszczenie wewnątrz itp.).

3.
Sposób przeprowadzenia konkursu

  1. Każde przedszkole biorące udział w konkursie zgłasza jedną pracę.
  2. Format prac: makieta stworzona z wykorzystaniem materiałów recyklingowych, o wymiarach nieprzekraczających 800 mm x 800 mm. Technika wykonania makiety jest dowolna, jednak warunkiem koniecznym jest zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu.
  3. Każda praca powinna być podpisana nazwą przedszkola wraz z adresem i numerem kontaktowym. Należy także dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu makiety. Prace bez takiego oświadczenia zostaną zdyskwalifikowane.

4.
Miejsce i termin składania prac
Prace należy dostarczyć do sekretariatu RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, do dnia 29.06.2018.

5.
Kryteria oceny prac konkursowych
Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

  1. prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
  2. charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
  3. wykonane z dużej ilości materiałów recyklingowych,
  4. oceniana będzie również estetyka, efekt wizualny i staranność wykonania.

6.
Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną przedstawione na stronie internetowej RODN „WOM” oraz we wrześniowym wydaniu „Wiadomości Przedszkolaka”. Ponadto zostanie zorganizowana ekspozycja wybranych prac na terenie RODN „WOM” przy ul. Legionów 25 w Bielsku-Białej.

7.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Nagrodą główną w konkursie jest LEGO® System Zestaw Kreatywny – zestaw 1000 klocków LEGO® System, dla dzieci 4+ (do pracy z grupą 1–8 dzieci) oraz 8 dwustronnych kart konstrukcji.

8.
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9.
Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą uczestnicy.

10.
Prace konkursowe będzie można odebrać w dniach 15.10.2018– 31.10.2018.
Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie zostaną uznane za porzucone, co jest równoznaczne z wolą wyzbycia się własności.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Tagi: , , , ,