Konkurs „Nasze Przedszkole”

Z uwagi na przerwę wakacyjną – na prośbę zainteresowanych – przedłużamy termin nadsyłania prac na konkurs „Nasze Przedszkole”. Przypominamy, że zadaniem uczestników jest przygotowanie makiety z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Nagrodą dla zwycięskiego przedszkola będzie zestaw 1000 klocków LEGO® Education.

Regulamin konkursu „Nasze Przedszkole”

1.
Konkurs jest przeznaczony dla placówek przedszkolnych z Bielska-Białej, powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

2.
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w formie makiety 3D swojego przedszkola (widok zewnętrzny wraz z okolicą, wybrane pomieszczenie wewnątrz itp.).

3.
Sposób przeprowadzenia konkursu

  1. Każde przedszkole biorące udział w konkursie zgłasza jedną pracę.
  2. Format prac: makieta stworzona z wykorzystaniem materiałów recyklingowych, o wymiarach nieprzekraczających 800 mm x 800 mm. Technika wykonania makiety jest dowolna, jednak warunkiem koniecznym jest zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu.
  3. Każda praca powinna być podpisana nazwą przedszkola wraz z adresem i numerem kontaktowym. Należy także dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu makiety. Prace bez takiego oświadczenia zostaną zdyskwalifikowane.

4.
Miejsce i termin składania prac
Prace należy dostarczyć do sekretariatu RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, do dnia 1.10.2018.

5.
Kryteria oceny prac konkursowych
Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

  1. prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
  2. charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
  3. wykonane z dużej ilości materiałów recyklingowych,
  4. oceniana będzie również estetyka, efekt wizualny i staranność wykonania.

6.
Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną przedstawione na stronie internetowej RODN „WOM” oraz w „Wiadomościach Przedszkolaka” – czasopiśmie dla nauczycieli przedszkoli wydawanym przez nasz Ośrodek. Ponadto zostanie zorganizowana ekspozycja wybranych prac na terenie RODN „WOM” przy ul. Legionów 25 w Bielsku-Białej.

7.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Nagrodą główną w konkursie jest LEGO® System Zestaw Kreatywny – zestaw 1000 klocków LEGO® System, dla dzieci 4+ (do pracy z grupą 1–8 dzieci) oraz 8 dwustronnych kart konstrukcji.

8.
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9.
Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą uczestnicy.

10.
Prace konkursowe będzie można odebrać w dniach 5.11.2018– 16.11.2018.
Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie zostaną uznane za porzucone, co jest równoznaczne z wolą wyzbycia się własności.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Aktualizacja: 28 czerwca 2018 r.

Tagi: , , , , , ,