Znamy już zwycięzców Konkursu Literackiego Inny – Obcy?

Żelowe misieKonkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu rozbudzanie zainteresowań humanistycznych i uwrażliwianie na problematykę związaną z szeroko rozumianą tolerancją, empatią i otwartością. We współczesnym świecie szczególnie ważna jest świadomość, jaki wpływ na ludzkie życie mają relacje człowieka z jego otoczeniem, akceptacja, zrozumienie, poszanowanie odmienności każdej jednostki w duchu tolerancji wyraźnie jednak odróżnianej od przyzwolenia na agresję wobec kogokolwiek.

Uczestnicy konkursu wykazali, że doskonale to rozumieją. Tematyka zgłoszonych prac, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, była różnorodna, obejmowała odmienność dotyczącą systemu wartości, religii, obyczajów, ale i form życia społecznego, preferencji seksualnych, wyglądu fizycznego, sposobu bycia.

Uczestnicy konkursu zgłaszali prace w dwóch kategoriach, a każda z nich obejmowała dwie części. W kategorii I zgłaszano esej dotyczący tekstów literackich związanych z tematyką konkursu, zawierający analizę i interpretację utworów oraz komentarz. W kategorii II ocenialiśmy twórczość własną uczestników. W obu kategoriach drugą cześć stanowiła prezentacja multimedialna.

Jury konkursu w składzie:

  • dyrektor RODN „WOM” – mgr Władysław Mąsior,
  • konsultanci RODN „WOM” – dr Dorota Siwor, mgr Maria Łątka oraz
  • doradca metodyczny RODN „WOM” – mgr Ewa Babiarz,

po burzliwej dyskusji zdecydowało, że nagrody otrzymują:

Kategoria I:

  • I nagroda – Agnieszka Pawlus, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, nauczyciel: Dominika Wolna-Wolarek;
  • II nagroda – Zuzanna Majiczek, Liceum Ogólnokształcące COR w Bielsku-Białej, nauczyciel: Anna Babiński;
  • III nagroda – Dominika Sieradzka, Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach; nauczyciel: Bogna Kroker;

Kategoria II:

  • I nagroda – Aleksandra Puton, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku; nauczyciel: Lucyna Stępnikowska;
  • II nagroda – Karolina Tułodziecka, VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy; nauczyciel: Mariusz Piątkowski;
  • III nagroda ex aequo – Kinga Olearczyk, Zespół Szkół im. J.Tuwima w Bielsku-Białej, nauczyciel: Agnieszka Pollak-Olszowska oraz Paulina Wróbel, Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach, nauczyciel: Agata Chwierut.

Ponadto jury postanowiło poza konkursem wyróżnić pracę Małgorzaty Poręby z III Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Esej został wyróżniony ze względu na prezentowany poziom, oceniany był poza konkursem, ponieważ nie dołączono do zgłoszenia części drugiej – prezentacji.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Podziękowania kierujemy także do nauczycieli, którzy choć nie mieli bezpośredniego wpływu na eseje, utwory i prezentacje swoich uczniów, zapewne wspierali ich w wysiłkach. Dziękujmy wszystkim uczestnikom konkursu doceniając zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej podczas specjalnie zaplanowanego spotkania połączonego z prelekcją i warsztatami dotyczącymi problematyki konkursu, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

W imieniu organizatora: dr Dorota Siwor

Napisano w Aktualności, Konkursy, Wyniki konkursów Tagi: , , ,