Poznać, rozumieć, pamiętać – droga do lepszej współczesności

Piotr Kowalik i dr Jacek ProszykNasza teraźniejszość wspiera się na przeszłości. Jedna bez drugiej nie istnieje w pełni. Dlatego tak ważne jest, byśmy poznawali różnorodne aspekty dziejów i widzieli ich związek z codziennością, z naszym współczesnym życiem. Dziś – wobec podziałów i napięć panujących w Europie i na świecie – szczególne znaczenie ma także zrozumienie dla wartości takich, jak szacunek dla innych kultur i religii, ich bogactwa oraz znajomość dziejów i kultury własnego kraju. Wiedza o przeszłości, którą dzieliliśmy z Żydami pomaga dostrzec coś więcej niż negatywne stereotypy.

Galeria fotografii »

Wychodząc z tego przekonania 8 czerwca 2017 roku zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku dwie równoległe konferencje: dla nauczycieli języka polskiego i historii oraz dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej: „Razem w podzielonym świecie – jak wychowywać do wartości. Wspólne dzieje Polaków i Żydów”.

Dr Jacek Proszyk, autor książek o historii Żydów w Bielsku-Białej oraz publikacji dotyczących historii Śląska Cieszyńskiego, pracownik Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, wygłosił prelekcję „Polacy i Żydzi w Bielsku – współżycie i umiejętność przetrwania”. Zaczął od ogólnej charakterystyki kultury żydowskiej, a następnie mówił o życiu tej społeczności w Bielsku w XIX i XX wieku. Nadal jeszcze pozostały w naszym mieście miejsca i pamiątki związane w obecnością Żydów w tym miejscu. Uczestnicy jednej z grup z zainteresowaniem pytali o podobne ślady w ich miejscowościach. Warto nawet młodszym dzieciom pokazywać, że Bielsko miało kiedyś mieszkańców o innej niż polska kulturze.

Piotr Kowalik, historyk-dydaktyk, edukator i przewodnik, wykładowca akademicki i pracownik Muzeum POLIN w Warszawie przedstawił edukacyjną ofertę tej placówki. Zaprezentował nie tylko główne działy ekspozycji, ale przede wszystkim podał przykłady zajęć dla różnych grup wiekowych, które proponowane są przez Muzeum POLIN. Omówił wybrane warsztaty i pokazał ciekawe pomoce, materiały, karty pracy wykorzystywane podczas takich spotkań. Zainteresowanie ofertą Muzeum ze strony uczestników skłania nas do podjęcia dalszej współpracy, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Świadomości różnorodności traktowanej jako wartość może łagodzić konflikty, stąd tak ważne byśmy w edukacji i wychowaniu o tym nie zapominali.

dr Dorota Siwor
konsultant Ośrodka

Tagi: , ,