Sieć współpracy: A – Zoom!

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli różnych specjalności prowadzących zajęcia zdalne za pomocą platformy ZOOM, poszukujących nowych rozwiązań w swojej pracy, do udziału w bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia:

A – Zoom!

W maju planowane są dwa spotkania:

  • 05.05.2020, godz.16:30
  • 26.05.2020, godz. 16:30

Miejsce:  Szkolenie zdalne (online)

SZKOLENIE BEZPŁATNE!

Cele i zadania sieci:

  1. Wymiana doświadczeń między uczestnikami
  2. Metody aktywizacji uczniów w nauczaniu zdalnym
  3. Poszerzenie kompetencji uczestników
  4. Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych – międzyprzedmiotowa adaptacja zasobów
  5. Wsparcie koleżeńskie

Spotkania mają charakter warsztatowy i są prowadzone zdalnie.

Rejestracja na warsztaty:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601938

Jolanta Mysińska
Konsultantka RODN „WOM”

Tagi: ,