Śląskie kształci zdalnie

Śląskie - logotyp

Placówki doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, realizują zajęcia w formie zdalnej. W ciągu ostatnich kilku tygodni skorzystało z ich oferty ponad 7 tysięcy osób.

Warto przypomnieć, że Województwo Śląskie jest organem prowadzącym dla pięciu placówek doskonalenia nauczycieli:

  • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
  • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
  • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
  • Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
  • Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

Wymienione placówki podjęły działania w formie zdalnej, wspierając zainteresowanych za pomocą wszystkich środków komunikacji. Od połowy marca 2020 roku zrealizowano ponad 350 zajęć on-line: konferencji, szkoleń, webinariów, wideocastów, konsultacji i seminariów.

Źródło informacji: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-ksztalci-zdalnie

Tagi: