Warsztaty terenowe o tematyce przyrodniczo-leśnej

Warsztaty: O lesie w lesie 2016Zapraszamy na warsztaty terenowe o tematyce przyrodniczo-leśnej, które zostaną przeprowadzone w środowisku przyrodniczym Nadleśnictwa Bielsko – Lasy Państwowe w dniach 16-17 października.

Termin zgłoszeń: do 22 września, liczba miejsc ograniczona.

Celem warsztatów jest popularyzacja ciekawych form i metod pracy nauczycieli oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej.

Warsztaty mają służyć również wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami, aktywnymi na polu edukacji przyrodniczo-leśnej oraz wykazać, że zaproponowane podczas szkolenia zasady organizowania i wspierania aktywności ucznia wzmacniają wychowawczą rolę szkoły.

Zapraszam!

Barbara Michałek-Piernik
nauczyciel-konsultant

Tagi: ,