Vademecum Młodego Nauczyciela

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Rozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się 7 października 2020 r. (środa) o godz. 15:30 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203 (II piętro).

Tematyka spotkań:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.
  2. Turystyka i krajoznawstwo – organizacja wycieczek szkolnych.
  3. Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  4. Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania placówki oświatowej, realizacja statutowych zadań szkoły.
  5. Uczeń z zachowaniami trudnymi.
  6. Nauczyciel w środowisku uczniów, dydaktyczno-wychowawcze aspekty pracy z uczniami.
  7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  8. Inna tematyka w zależności od sugestii uczestników.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.wombb.edu.pl/?page_id=3070

Zapraszam!

Grzegorz Telok
organizator seminariów

Tagi: ,