Konferencja w 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej,
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach
oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
Oddziały w Bielsku – Białej i w Katowicach

serdecznie zapraszają

nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, wychowawców klas i wszystkich zainteresowanych tą tematyką, na konferencję on-line:

Bitwa Warszawska 1920 roku.
Rola i znaczenie Górnoślązaków w walkach z Armią Czerwoną.

W programie:

1. „Geneza konfliktu zbrojnego polsko-rosyjskiego w 1920 roku.” – prof. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
2. „Operacja ukraińska – zajęcie Kijowa przez Wojsko Polskie. Działania odwrotowe spod Kijowa. Druga obrona Lwowa” – dr Adam Lisek (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Katowice).
3. „Front Północno – Wschodni w wojnie polsko-bolszewickiej (od 4 lipca do 16 sierpnia 1920 roku”- prof. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
4. „Zagłębiacy i Górnoślązacy w obronie Warszawy” – prof. Dariusz Nawrot, (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
5. Udział żołnierzy ze Śląska Cieszyńskiego w działaniach zbrojnych 1920 roku – dr hab. Miłosz Skrzypek (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).
6. „Kresy w oczach żołnierzy 167 pułku piechoty Bytomskich Strzelców. Szlak bojowy 167 pp. od rzeki Auty pod Narew” – dr Adam Lisek (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Katowice)
7. „Bilans bitwy warszawskiej – układ pokojowy w Rydze” – prof. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w konferencji.

Kod: Kon/04/20-21
Termin: 22.09.2020 r., godz. 16:00- do ok.18.00
Miejsce: szkolenie online – platforma ZOOM.

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602336

Tagi: , ,