Edukacja ekologiczno-przyrodnicza w województwie śląskim (ankieta)

Las

Szanowni Państwo,
nauczyciele/edukatorzy w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej!

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Śląskiego – przygotowało ankietę w celu diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli/edukatorów i uczniów w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim.

Wyniki ankiety zostaną przekazane do wiadomości Samorządu Województwa Śląskiego, RODN „WOM”, Kuratorium Oświaty, WFOŚiGW w Katowicach oraz wybranych, większych ośrodków edukacji ekologicznej, w celu dostosowania regionalnej oferty edukacyjnej do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 15 czerwca 2020 r.:
http://www.cdpgs.katowice.pl/przeglad-aktualnosci/365-ankieta-dla-nauczycieli-edukatorow

Dziękujemy!

Tagi: ,