Materiały do edukacji zdalnej

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z propozycji samokształcenia oraz do wykorzystania poniższych materiałów do edukacji zdalnej.

Wykaz będzie aktualizowany.

Zespół konsultantów Ośrodka


mgr Magdalena Bielenin (pedagog, logopeda)

mgr Aleksandra Filuś (matematyka – szkoły podstawowe)

dr Agnieszka Heba (matematyka – szkoły ponadpodstawowe)

mgr inż. Lechosław Hojnacki (technologie i metody w edukacji) oraz
mgr Jolanta Biernat (wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna)

mgr Maria Łątka (język angielski)

mgr inż. Barbara Michałek-Piernik (chemia, edukacja przyrodniczo-techniczna)

mgr Katarzyna Zioła-Zemczak (język polski)

mgr Wojciech Zuziak (informatyka)


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl (Ministerstwo Cyfryzacji)


Aktualizacja: 27 marca 2020 r.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,