Podsumowano pracę sieci nauczycieli przyrodników

Sieć nauczycieli przyrodników

Podsumowano dotychczasową pracę sieci nauczycieli przyrodników działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Edukacja Małego Dziecka na temat: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka, która odbyła się w cieszyńskim ośrodku akademickim, został wygłoszony referat poruszający zagadnienie wypracowanych przez nauczycieli Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych działającej w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko, rozwiązań dydaktycznych inspirowanych pedagogiką freinetowską oraz konstrukcjonizmem, wyprowadzonym z założeń, na jakich opiera się konstruktywizm.

Wskazane aktywizujące metody nauczania i różnorodne formy organizacyjne zajęć; od warsztatów edukacyjnych, akcji sadzenia lasu i konkursu recytatorskiego w środowisku przyrodniczym, poprzez własnoręczne skręcanie budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy oraz wykonywanie ekologicznych ozdób choinkowych, angażują uczniów i wykorzystują ich naturalną aktywność poznawczą.

Celem referatu było również dostarczenie inspiracji i rekomendacji, które pozwolą na przekształcenie klas szkolnych w miejsca zespołowej pracy uczniów oraz doskonalenie nauczycieli, a tym samym rozwój szkoły, traktowanej jako organizację uczącą się, tzn. poszukującą nowych możliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostały zaprezentowane w trakcie obrad konferencji:

Barbara Michałek-Piernik
koordynator sieci

Tagi: ,