Eksperymentowanie chemiczne w technice small-scale chemistry

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii na warsztaty szkoleniowe w zakresie realizacji podstawy programowej z chemii w technice chemii w małej skali – SSC.

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli chemii – doświadczenia i eksperymenty chemiczne w podstawie programowej

Termin: 28.02.2020 (piątek), godz. 16.00-18.30

Miejsce: RODN „WOM”, ul. Legionów 25, sala 203

Link do rejestracji uczestników: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601797

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 40 zł

Liczba uczestników: 24 osoby (ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Program warsztatów:

  1. Wprowadzenie „czym jest technika eksperymentu w małej skali”.
  2. Własnoręczne eksperymentowanie uczestników.
  3. Ewaluacja doświadczeń i podsumowanie warsztatów.
  4. Konsultacje indywidualne w zakresie upowszechnienia przykładów dobrych praktyk pedagogicznych.

Zapraszamy nauczycieli chemii. Nauczyciele otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz potwierdzenie zdobycia umiejętności eksperymentowania w technice SSC.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant Ośrodka

Tagi: ,