Konkursy na teledysk i kolaż rozstrzygnięte!

100-lecie Powstań Śląskich

Tegoroczne obchody 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej skłoniły nas do ogłoszenia konkursów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorzy konkursów informują, że uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań laureatom i ich opiekunom nastąpi 28 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, w budynku przy ulicy Legionów 25, w sali 011 (parter).

Serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych uczestników konkursu wraz z opiekunami do wzięcia udziału w uroczystości.


Konkurs na teledysk

26 września 2019 roku na konferencji poświęconej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz ze Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej ogłosiły konkurs „On żył wśród nas. Historia lokalnego bohatera II wojny światowej w teledysku”.

Patronat Honorowy nad nim objęli m.in. wybrani posłowie RP z naszego regionu, senatorowie RP, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej i zwiększenie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, w tym szczególnie okresem 1939‒1945 na Śląsku i Podbeskidziu.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej. Miał on charakter indywidualny i polegał na samodzielnym przygotowaniu przez uczestnika materiału filmowego ‒ wideoklipu, którego długość nie przekroczy 3 minut. Tematem pracy były dzieje lokalnego bohatera II wojny światowej.

Do konkursu można było zgłosić wyłącznie pracę, która nie brała udziału w żadnym innym konkursie. Praca nie mogła też w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców. Jury dokonało oceny prac konkursowych, biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu, trafność ujęcia tematu, atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych, walory artystyczne, kreatywność i oryginalne ujęcie tematu.


Konkurs na kolaż

10 października 2019 roku na konferencji poświęconej 100. rocznicy I powstania śląskiego Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej ogłosiły konkurs plastyczno-historyczny na kolaż ukazujący bohaterów powstań śląskich „Ocalić od zapomnienia”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem konkursu było: zwiększenie zainteresowania młodzieży tematyką powstań śląskich oraz pobudzenie ich aktywności twórczej i wyobraźni plastycznej, a także kształtowanie umiejętności wykorzystania zdolności manualnych i technik plastycznych jako środka przekazu. Ponadto konkurs miał przyczynić się do wzrostu integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego poprzez wspólne upamiętnienie 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego.

Konkurs został objęty patronatem władz rządowych, samorządowych i regionalnych.

Polegał on na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej, wykonanej techniką kolażu, prezentującej lokalnego bohatera powstań śląskich.

Jury konkursowe oceniało prace, uwzględniając następujące kryteria: zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu, trafność i oryginalne ujęcie tematu, walory artystyczne, kreatywność.

 

Tagi: , ,