Przeczytaj świat! Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci

RODN „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza na konferencję dla nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy szkół podstawowych

 Przeczytaj świat! Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci

Każdy polonista zdaje sobie sprawę ze znaczenia lektury w życiu człowieka. W ostatnich latach świadomość ta obejmuje coraz większe kręgi społeczeństwa. Wiemy, że czytanie jest ważne, ale… nie czytamy! Podczas kolejnej już konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z czytelnictwem skupimy się na tym, co zrobić, aby lektura stała się łatwa i przyjemna.

Program:

  1. Czytelnictwo jako problem społeczny i kulturowy.
  2. Znaczenie czytelnictwa w rozwoju emocjonalnym dziecka oraz edukacji i wychowania. Kształcenie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży – metody i propozycje rozwiązań. Upowszechnianie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

(Program jest powtórzeniem zajęć prowadzonych w ramach grantu „Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży” ze względu na duże zainteresowanie i ograniczenie liczby uczestników.)

Prowadzący: Katarzyna Zioła-Zemczak, dr Dorota Siwor

Termin: 19 października 2018; godz. 15.00 – 18.45

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Rejestracja w systemie stronie RODN „WOM”: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600398