Jak pracować z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole?

Konferencja z warsztatami dla nauczycieli różnych specjalności pracujących z uczniami przybyłymi z zagranicy lub powracającymi do Polski

Edukacja polska stoi wobec wyzwania zapewnienia wsparcia szkołom i udzielenia pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniom z doświadczeniem migracji. Uczniów tych każdego roku przybywa. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego i praktycznego do pracy z dzieckiem obcojęzycznym (przybyłym z zagranicy lub powracającym do Polski), zapraszamy na konferencję metodyczną połączoną z warsztatami:

Jak pracować z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole?

Odbędzie się ona 6 października (sobota) w godzinach 9.00‒14.00 w siedzibie RODN „WOM”
w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, s. 011 (parter).

Konferencję i warsztaty poprowadzą wykładowczynie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Małgorzata Pamuła-Behrens*, Marta Szymańska*, autorki projektu „W polskiej szkole” Wspieranie uczniów cudzoziemskich oraz szkół prowadzących oddziały przygotowawcze.

Koszt udziału: 40 zł

Plan konferencji:

  1. Diagnoza ucznia z doświadczeniem migracji.
  2. Prezentacja metody JES-PL.
  3. Prezentacja materiałów „W polskiej szkole”.
  4. Warsztat:
    • adaptacja tekstu,
    • przygotowanie ćwiczeń wspierających rozwój kompetencji językowej.

Harmonogram spotkania:

Godziny Punkt programu
8.30‒9.00 Rejestracja uczestników
9.00‒10.30 Wykład
10.30‒10.45 Przerwa
10.45‒12.15 Warsztaty cz. I
12.15‒12.30 Przerwa
12.30‒14.00 Warsztaty cz. II

Warunki uczestnictwa:

BANK PEKAO S.A. Bielsko-Biała 08 1240 6449 1111 0010 3715 5655

W tytule przelewu prosimy o zamieszczenie: kodu formy Konf/3/18-19 oraz podanie imienia, nazwiska i adresu uczestnika konferencji/odbiorcy faktury.

Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną, automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

  • W pozostałych przypadkach (w tym płatności dokonywanej przez szkołę/placówkę) prosimy o kontakt – tel. 33 812 37 15 wew. 126.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki spotkania:
Jolanta Biernat: tel. 33 812 37 15 wew. 116, jbiernat@wombb.edu.pl
Katarzyna Zioła-Zemczak tel. 33 812 37 15 wew. 115, kziola@wombb.edu.pl

* Małgorzata Pamuła-Behrens, dr hab. prof. UP ‒ pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalistka w zakresie glottodydaktyki, także w obszarze nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, romanistka. Badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów i uchodźców, nauczanie i uczenie języka edukacji szkolnej, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym, współautorka Metody JES-PL oraz materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole”. Koordynatorka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego Polish Online. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą.

* Marta Szymańska, dr hab., prof. UP ‒ pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP; zainteresowania badawcze: bilingwizm; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, dydaktyka nauczania języka ojczystego, a szczególnie problematyka związana z wprowadzaniem zagadnień z zakresu gramatyki opisowej oraz metodyką rozwijania umiejętności pisania na różnych etapach edukacyjnych; zainteresowania te dotyczą nie tylko nauczania języka polskiego jako pierwszego, ale obejmują również nauczanie języka polskiego obcego/drugiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczanie języka edukacji szkolnej oraz problematykę wprowadzania terminologii przedmiotowej; współautorka podręcznika i programu do języka polskiego w gimnazjum „To lubię!”, wielu publikacji naukowych i materiałów dla nauczycieli, a także współautorka Metody JES-PL i materiałów dla uczniów  doświadczeniem migracji „W polskiej szkole”; od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą; współpracuje z Uniwersytetem Karola w Pradze w ramach projektu dotyczącego funkcjonalnego nauczania języka; jest także członkiem międzynarodowego zespołu tworzącego platformę do nauki języka polskiego online.

Katarzyna Zioła-Zemczak
Jolanta Biernat
konsultantki Ośrodka

Tagi: ,