Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych – wsparcie w realizacji zadań edukacyjnych

Kaktus czytający książkęTrwa rekrutacja na następujące formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli przedmiotów przyrodniczych:

  • metody i techniki nauczania przedmiotów przyrodniczych:
  1. Popularyzator i pasjonat nauki – dla nauczycieli przedszkoli i szkół oraz wychowawców świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych (pracujących z młodszymi dziećmi). Kurs rozpocznie się po skompletowaniu grupy, zapisy trwają. Kod: KD/05. Koszt 230 zł.

  2. Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych uczniów – dla nauczycieli różnych specjalności szkół podstawowych i placówek oświatowych (pracujących ze starszymi dziećmi). Kurs rozpocznie się po skompletowaniu grupy, zapisy trwają. Kod: KD/06. Koszt 230 zł.

Dzięki nawiązanej współpracy naszego Ośrodka z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w programie podanych powyżej kursów znajdują się wyjazdowe zajęcia warsztatowe, które zostaną przeprowadzone w podziemnej trasie edukacyjnej Sztolni Królowej Luiza oraz na powierzchni obiektu.

  • wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych:
  1. Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych. Warsztaty rozpoczną się po skompletowaniu grupy. Zapisy trwają. Kod: W/06. Koszt 50 zł.

W najbliższych miesiącach nowego roku szkolnego proponujemy Państwu również udział w :

  • Seminarium naukowym ukazującym dorobek naukowy Marii Skłodowskiej-Curie oraz obecny stan radiochemii w Polsce, w związku z jubileuszowi obchodami odkrycia polonu i radu oraz obchodzonym w naszym regionie Rokiem Profilaktyki Raka Piersi.

7.11.2018 godz.10.30 RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25. Program seminarium i formularz rejestracyjny zostanie udostępniony początkiem października. Forma bezpłatna.

  • Warsztatach szkoleniowych: Technika chemii w małej skali SSC – realizacja podstawy programowej z chemii w zakresie wykonywania doświadczeń chemicznych w szkole ponadpodstawowej – Centrum Chemii w Małej Skali, pracownia Dydaktyki Chemii UMK w Toruniu.

28.02.2019 r. godz. 15:00-19:00 RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony w styczniu 2019 r. Koszt 40 zł.

Informujemy również, że od poniedziałku 17 września br. trwają zapisy do udziału w konkursie recytatorskim o tematyce przyrodniczej „Zanurzeni w lesie”. Regulamin konkursu został zamieszczony na naszej stronie i jest również dostępny do stronach partnerów tego przedsięwzięcia tj. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej oraz Nadleśnictwa Bielsko. Szkoły mogą zgłaszać recytatorów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej pod adresem: www.pbw.bielsko.pl w terminie: od 17 września do 5 października 2018 r. Koncert finałowy konkursu odbędzie się 16 października 2018 r. w izbie edukacji leśnej Nadleśnictwa Bielsko.

Uwaga! W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w naszym Ośrodku został wprowadzony nowym systemem rejestracji uczestników.

Prosimy  o rejestrację swojego konta: https://rejestracja.wombb.edu.pl/login.html. Konto należy aktywować, po czym zalogować się na portalu e-Rejestracji, a następnie zapisać się na wybraną formę doskonalenia. Ostatnim etapem, po otrzymaniu wiadomości od administratora, że użytkownik został zakwalifikowany na szkolenie, będzie potwierdzenie przez Państwa swojego uczestnictwa, poprzez użycie odpowiedniego przycisku.

Informacje na temat planowanych przedsięwzięć można uzyskać:
telefonicznie: 33 8123715 w.120,
mailowo: bmichalek@wombb.edu.pl

                                                                                                          Barbara Michałek-Piernik
konsultant ds. chemii i edukacji
       przyrodniczo-technicznej

Tagi: , ,