Sieci współpracy – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

W bieżącym roku szkolnym proponujemy Państwu udział w następujących sieciach współpracy i samokształcenia:

Chętnych do wspólnego sieciowania prosimy o zarejestrowanie się w naszym nowym systemie rejestracji.

Udział w tej formie doskonalenia jest bezpłatny.

Bliższych informacji udzielają koordynatorzy pracy sieci: Lechosław Hojnacki, Jolanta Biernat, konsultanci Ośrodka:

A jak było w ubiegłym roku szkolnym?

Od września 2017 r. do czerwca 2018 r., w naszym Ośrodku działała Sieć współpracy i samokształcenia „Bawimy się w programowanie”. Jej głównym celem  było wsparcie nauczycieli, którzy na różnorodnych zajęciach podejmują próby programowania z dziećmi.

Sieć liczyła 15 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i miasta Bielska-Białej.

Uczestnicy spotykali się raz w miesiącu w godzinach od 16.00 do 19.00, pracowali również na platformie Moodle.

Podczas spotkań stacjonarnych poruszano zagadnienia wynikające z tematyki sieci, ale również te związane z potrzebami i zainteresowaniami uczestników. Nauczyciele poznali gry i zabawy okołoprogramistyczne bez użycia urządzeń cyfrowych oraz wybrane aplikacje i programy wprowadzające dziecko w elementy programowania.

W marcu i kwietniu na zaproszenie koleżanek z sieci pojechaliśmy do ich placówek  na zajęcia otwarte. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili taką formę doskonalenia, wskazując na wartość tego, że mieli możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez koleżanki, udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej, bezpośredniej wymiany doświadczeń w toku rozmów i dyskusji.

Praca/współpraca w sieci to okazja do poznania i zastosowania ciekawych działań metodycznych, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w czasie rozmów, dyskusji, obserwacji zajęć, a także do możliwości zdobycia pomysłów i inspiracji na ciekawe zajęcia z dziećmi.

Jolanta Biernat
Lechosław Hojnacki

konsultanci Ośrodka

Tagi: , , ,