Wykład: Czego szukamy w naszym smartfonie?

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na wykład dr. Macieja Dębskiego połączony z dyskusją

BEZPIECZEŃSTWO – MIŁOŚĆ – PRZYNALEŻNOŚĆ…,
CZYLI O TYM, CZEGO SZUKAMY W NASZYM SMARTFONIE?

Spotkanie odbędzie się 14 września 2018 r. (piątek) w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter). Rozpoczęcie o godz. 16:00, zakończenie ok. 17:30-18:00.

Koszt udziału: 20,00 zł.

Warunki uczestnictwa:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej (należy podać: imię i nazwisko oraz adres z kodem pocztowym).
  • W pozostałych przypadkach (w tym płatności dokonywanej przez szkołę/placówkę) prosimy o kontakt – tel. 33 812 37 15 wew. 126.
  • Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w wykładzie.

Uwaga: Wystawiona faktura nie podlega zmianie!

Dodatkowych informacji udziela p. Beata Honkisz – koordynator spotkania:
tel. 33 812 37 15 wew. 114, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl


Wykład wygłosi dr Maciej Dębski, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego), edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy, zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej.

W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów, a także poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia; zajmuje się też zagadnieniem różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych.

Tagi: ,