Zróbmy to po swojemu!

Nowa lista lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych jest dużo obszerniejsza niż w poprzedniej podstawie programowej (pełna lista lektur zob. polonista.wombb.edu.pl/metodyczne-abc/l). Znajomość ich treści będzie sprawdzana na przyszłorocznym egzaminie ósmoklasisty. W związku z powyższym nauczyciele stanęli przed nie lada wyzwaniem – jak zmotywować ucznia do dogłębnego poznania lektury oraz zorganizować proces nauczania języka polskiego, by znaleźć czas na rzetelnie omówienie tekstów.

Tematyce tej został poświęcony cykl warsztatów Zróbmy to po swojemu, w ramach którego pierwsze spotkanie odbyło się 15 marca 2018 r. w naszym Ośrodku.

W trakcie zajęć cieszących się dużym powodzeniem (33 uczestników) nauczyciele wspólnie opracowali własne, autorskie propozycje cyklu zajęć dotyczących Alicji w Krainie Czarów L. Carrolla, integrujących różne treści kształcenia. Objęły one:

  • lekcje wprowadzające do lektury (motywujące do przeczytania),
  • lekcje poświęcone pracy z tekstem (w tym zagadnienia językowe i redagowanie dłuższych lub krótszych form wypowiedzi, także kształcenie umiejętności retorycznych),
  • budowanie narzędzi sprawdzających nabytą wiedzę i umiejętności.

Z uwagi na ogrom pracy i ograniczony czas zajęć nie udało się opracować podobnych lekcji do drugiej lektury – Quo vadis H. Sienkiewicza, jednak nauczyciele otrzymali propozycję zarysu cyklu zajęć, którą będą mogli wykorzystać we własnym zakresie.

Na prośbę uczestników kolejne zajęcia – w drugiej połowie kwietnia ‒ zostaną poświęcone Panu Tadeuszowi A. Mickiewicza – lekturze powracającej do szkoły podstawowej (w całości). Zapraszam już dzisiaj – szczegóły pojawią się na stronie Ośrodka oraz na polonista.wombb.edu.pl na początku przyszłego miesiąca.

Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantka Ośrodka

Tagi: , ,