VI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej (d. EWD)

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele, liderzy zespołów EWD i zespołów diagnozujących różne obszary pracy szkoły.

Nawiązując do organizowanej wcześniej Śląskiej Szkoły EWD, której odbyło się już pięć edycji, proponujemy Państwu udział w projektowanej VI Śląskiej Szkole Diagnozy Edukacyjnej (d. EWD). Zaplanowaliśmy spotkanie, uwzględniając aktualne potrzeby diagnozy szkoły. Poniżej przedstawiamy jej tematykę.

Organizatorzy: konsultanci Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach.

PROGRAM VI ŚLĄSKIEJ SZKOŁY DIAGNOZY EDUKACYJNEJ (d. EWD)

TERMIN: 12 CZERWCA GODZ. 14.00 – 18.00
MIEJSCE: RODN „WOM” KATOWICE

14.00 – 14.15 Powitanie uczestników
14.15 – 15.15 Wewnątrzszkolny system diagnozy
15.15 – 15.30 Przerwa

15.30 – 17.00 Warsztaty

1. EWD w szkole ponadgimnazjalnej
2. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły.
3. Analiza wyników egzaminu zewnętrznego warunkiem rozwoju szkoły.
4. Diagnoza w obszarze realizacji podstawy programowej (od planowania wymagań poprzez badania na wejściu i wyjściu oraz bieżąca analiza osiągnięć uczniów).

17.00 – 18.00 KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Proponujemy indywidualne konsultacje w obszarach: ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, obsługi kalkulatora EWD, diagnozy edukacyjnej, itp.

Zapisy na stronie RODN „WOM” w Katowicach.