Konferencja: 500 lat Reformacji

Marcin Luter pomnikW dniu 26 kwietnia 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, odbyła się konferencja dla nauczycieli i zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych nt.

500 lat Reformacji – historia i współczesność odnowy chrześcijaństwa.

Została ona zorganizowana w związku z uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego 2017 Rokiem Reformacji, celem upamiętnienia 500-letniej rocznicy tych wydarzeń.

W przygotowania do konferencji aktywnie włączyli się przedstawiciele Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Konferencje otworzył i powitał zaproszonych gości dyrektor Ośrodka Władysław Mąsior.

Konferencja: 500 lat ReformacjiNa konferencję przybyli: dr Adrian Korczago – Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP oraz przedstawiciel prof. dr. hab. Romana Pindla, Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego – dr Czesław Chrząszcz, notariusz i archiwista Kurii. Prezydenta Miasta Bielska Białej Jacka Krywulta reprezentował Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Bielska-Białej – Jerzy Pieszka.

Konferencja: 500 lat ReformacjiZgodnie z programem konferencji po wystąpieniach przedstawicieli obu kościołów: bpa dr. Adriana Korczago oraz dr. Czesława Chrząszcza doszło do debaty pomiędzy przedstawicielem kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dr. Łukaszem Barańskim a przedstawicielem Kościoła Rzymskokatolickiego prof. dr. hab. Józefem Budniakiem. Debatę poprowadził ks. Jerzy Below – redaktor naczelny dwutygodnika „Zwiastun Ewangelicki”.

Konferencja: 500 lat ReformacjiW trakcie debaty ks. Jerzy Below podkreślił między innymi, że „proces odnowy kościoła trwa nieprzerwanie od 1517 r. Współcześnie przejawem ekumenizmu pomiędzy przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego są wspólne akcje charytatywne w rodzaju tzw. świecy wigilijnej, czyli Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Wspólnie tłumaczona jest Biblia. Wzajemnie uznano Chrzest Święty. Wyrazem ekumenizmu było też niewątpliwie podpisanie Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu (1999)”.

Tak więc obecnie różnorodność religijna nie powinna dzielić, ale może wzbogać i rozwijać nasz kraj.

Konferencja: 500 lat ReformacjiNastępnym punktem programu była prezentacja nowego portalu edukacyjnego dla szkół na temat: historiareformacji.pl. Portal przedstawiła doradca metodyczny religii ewangelickiej Ewa Below. Na portalu zamieszczono informacje o projekcje, jak również historię reformacji oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Z myślą o nauczycielach zamieszczono scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne do pracy z uczniami, na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Portal ten będzie stale wzbogacany i mogą z niego korzystać nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale wszyscy zainteresowani.

Konferencja: 500 lat Reformacji

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli okazję obejrzeć: dwie wystawy eksponowane w holu głównym naszego Ośrodka, nt. „Reformatorzy” oraz „Leśne kościoły”. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a szczególnie ekspozycja dotycząca „Leśnych kościołów”, których historia sięga okresu wojny trzydziestoletniej w Europie i kontrreformacji. Wówczas to po 1654 siłą odebrano ewangelikom Śląska Cieszyńskiego prawie wszystkie świątynie i zmuszono do odprawiania nabożeństw w górach Beskidu Śląskiego, a pozostałością tych wydarzeń są właśnie Leśne kościoły.

Konferencja: 500 lat ReformacjiReasumując wnioski z konferencji można stwierdzić, z perspektywy spojrzenia po 500-latach na historię reformacji, że pozytywem jest dostrzeganie przez przedstawicieli obu kościołów tego, co obecnie łączy ich wyznawców, a nie tego, co niegdyś dzieliło.

konsultant Ośrodka: Urszula Rukasz

Tagi: ,