Kurs doskonalący: Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z robotyki

Informatyka

Szanowni Państwo!

Nasz Ośrodek organizuje nową formę doskonalenia dla czynnych zawodowo nauczycieli prowadzących zajęcia z robotyki w szkołach podstawowych – Kurs doskonalący: Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z robotyki.

Propozycja ta jest naszą formą wsparcia nauczycieli ze szkół podstawowych, w których:

  • już są prowadzone zajęcia z robotyki;
  • planowane są zajęcia z robotyki w związku z udziałem szkoły w programie „Laboratoria Przyszłości” – https://gov.pl/laboratoria.

Zapraszamy szczególnie nauczycieli z województwa śląskiego.
Jest to związane z koniecznością dojazdu do Bielska-Białej na wybrane zajęcia oraz ze względu na planowane obserwacje wybranych zajęć w szkołach uczestników kursu.


Spotkanie #01 w ramach kursu jest planowane na (zmiana terminu):
30 listopada 2021 (wtorek) od 16:00 do 19:45 (Platforma Zoom)

Temat Spotkania #01:
Miejsce zajęć z robotyki we współczesnej dydaktyce szkół polskich

Ponadto omówione zostaną sprawy organizacyjne, w tym:

  • Tematyka zaplanowanych spotkań (zajęć dydaktyczno-metodycznych)
  • Zasady rozliczenia zajęć praktycznych prowadzonych przez uczestników kursu z uczniami w szkołach
  • Zasady prowadzenia obserwacji wybranych zajęć (i ich omówienia)

Więcej informacji i zapisy:

Uczestnik kursu musi posiadać konto w systemie obsługi szkoleń RODN „WOM” w Bielsku-Białej i mieć do niego dostęp.

Rejestracja nauczyciela w systemie – założenie nowego konta:

Zapraszam do udziału w kursie!

Wojciech Zuziak – kierownik kursu

Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146

Tagi: , , , , , ,