Kurs pierwszej pomocy

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej informuje, że prowadzi rekrutację uczestników kursu nadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy na podstawie Dz.U. Nr 139, poz. 1132 (par. 11, ust. 2) NAUCZYCIELE MUSZĄ ODNAWIAĆ UPRAWNIENIA co 5 lat.

Proponujemy zainteresowanym nauczycielom udział w kursie zaplanowanym do realizacji w terminie 15, 16 i 17 października 2021 r. Koszt całkowity szkolenia wynosi 480 zł od osoby.

Zainteresowane udziałem osoby prosimy o zgłaszanie się przez system e-rejestracji:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602896

Informacji udziela Pracownia Organizacji Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej:

Cecylia Borowska – kierownik kursu

Tagi: