Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego Edycja III

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego jest szczególnym rodzajem konsultacji społecznych umożliwiających mieszkańcom Województwa Śląskiego współdecydowanie o wydatkowanych środkach z budżetu Województwa Śląskiego zgodnie ze zidentyfikowanymi przez nich potrzebami i oczekiwaniami.

Zgłoszone propozycje zadań zostaną (…) poddane pod głosowanie mieszkańców Województwa Śląskiego. Wybrane zadania zostaną zrealizowane przez Samorząd Województwa Śląskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Źródło: Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://bo.slaskie.pl/

Panel do głosowania jest dostępny pod adresem: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Tagi: , ,