Konferencja online dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na bezpłatną konferencję online:

Nowy system przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz planowane zmiany w ich organizacji – Formuła 2019.

Termin i miejsce: 22.04.2021, od 15:30 do 17:30,  platforma ZOOM

Tematyka konferencji obejmuje:

  • Przybliżenie nowej formuły egzaminów zawodowych – Formuła 2019 oraz systemu ich przeprowadzania.
  • Organizację egzaminów w oparciu o system SIOEPKZ.
  • Przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego w oparciu o nową podstawę programową – 2019.

Adresaci konferencji to:

  • dyrektorzy,
  • kierownicy szkolenia praktycznego,
  • nauczyciele ponadpodstawowych szkół kształcących w zawodach,
  • nauczyciele Centrów Kształcenia Zawodowego.

Zapisy uczestników:

Zapraszam!

Grzegorz Telok

 

Tagi: ,